Psykofarmakologi høst 2021

Gammel ordning: Obligatorisk emnekurs i Psykiatri
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri og Psykiatri

Påmelding

Kurset er fullt. Nye søkere settes direkte på venteliste og kontaktes om det blir ledig plass. 

Kurset arrangeres digitalt.

Kurskomite

Rune A. Kroken(kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Randi Nesje Myhr.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

Antall deltakere

50

Kurspris

6200,- med forbehold om endringer

Litteratur

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

Kursprøve

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en er forutsetning for utstedelse av kursbevis.

Program

(Med forbehold om endringer)

Mandag 6. september - kursledere Kroken/Bentsen

09.00 Registrering 
09.30 Faglig og praktisk om kurset, v/ kursleder Rune A. Kroken 
09.45 Generell farmakologi: dynamikk. Håvard Bentsen 
10.30 Pause 
10.45 Generell farmakologi: kinetikk. Håvard Bentsen 
11.30 Pause 
11.45 Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt kvalitet av behandlingen? Trude Mellingsæter 

12.15 Lunsj 

13.00 Legemidler; godkjenning, generisk bytte og offentlig finansiering. Ancy Wilfred og Bisharo Osman 
13.30 Pause 
13.45 Farmakologisk behandling ved depresjoner inkludert resistente depresjoner. Nyere behandlingsmetoder.
Anders Lund 
14.30 Pause
14.45 Forts. Anders Lund 
15.30 Pause
15.45 Forts. Anders Lund
Parallellsesjon BUP.Behandle med psykofarmaka: spesielle utfordringer ved medikamentell behandling av barn og unge. Randi Nesje Myhr

16.30 Slutt for dagen

Tirsdag 7. september – kursleder Bentsen
 
09.00 Psykofarmakologiske framtidsutsikter. Håvard Bentsen
09.45 Pause
10.00 Farmakologisk behandling av bipolare lidelser. Ole Bernt Fasmer
10.45 Pause
11.00 Fasmer fortsetter

12.00 Lunsj

12.45 Fasmer fortsetter 
13.30 Pause
13.45 Behandle med psykofarmaka: Hvordan starte, kombinere, slutte?
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling ved gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, Tourettes og psykisk utviklingshemming Randi Nesje Myhr
14.30 Pause 
14.45 Farmakologisk behandling av organiske hjernesyndromer (demens, delir). Anette Hylen Ranhoff. 
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling av depresjoner hos barn og ungdom Randi Nesje Myhr
15.30 Pause 
15.45 Ranhoff fortsetter 

16.30 Slutt for dagen

Onsdag 8. september – kursledere Wergeland/Kroken
 
09.00 Farmakologisk behandling ved ADHD. Anne Halmøy 
09.45 Pause 
10.00 Forts. Anne Halmøy
10.45 Pause
11.00 Psykofarmakologisk behandling av ikke-affektive psykoser. 

12.00 Lunsj

12.45 Forts. 
13.30 Pause
13.45 Forts. 
14.30 Pause
14.45 Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien. Per Ivar Finseth
Parallellsesjon BUP.Farmakologisk behandling av angstlidelser: særlige forhold hos barn og unge. Gro Janne Wergeland
15.30Pause
15.45 Behandling av psykisk sykdom i svangerskap og etter fødsel, hovedfokus psykofarmakologisk behandling
Jan Øystein Berle
15.45 Parallellsesjon BUP: Spørsmål, svar og diskusjon om psykofarmakologisk behandling av barn og unge. V/alle BUP-deltagere. Gro Janne Wergeland
16.30 Slutt for dagen

Torsdag 9. september. B KURSET STARTER KL 0830. kursledere Wergeland/Kroken

08.30 Farmakologisk behandling ved angstlidelser, herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD. Dag Kristen Solberg 
09.15 Pause 
09.30 Forts. Dag Kristen Solberg
Parallellsesjon BUP: Farmakologisk behandling ved ADHD: særlige forhold hos barn og unge.Judeson Joseph
10.15 Pause 
10.30 Farmakologisk behandling ved søvnlidelser. Bjørn Bjorvatn

11.30 Lunsj

12.30 Forts. Bjørn Bjorvatn
13.15 Pause
13.30 Obligatorisk kursprøve. Kan gjennomføres i kurslokalet eller innen en uke etter kursets slutt. Rune A. Kroken og Gro Janne Wergeland
15.00 Slutt og vel hjem!
Fant du det du lette etter?