Psykofarmakologi emnekurs vår 2020

Kurs, 13.01.2020-16.01.2020, Vest

Gammel ordning: Kurset er godkjent som obligatorisk emnekurs og valgfritt videreutdanningskurs i Psykiatri (24 timer), samt valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Barne- og ungdomspsykiatri (24 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Psykiatri

Når og hvor

Dato
13.01.2020-16.01.2020 
Klokkeslett
Se program
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, Bikuben konferansesenter (eget bygg i sykehusparken)
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fullt, søkere settes på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass. 

Kurskomite

Rune A. Kroken(kursleder), Håvard Bentsen, Gro Janne Wergeland, Randi Nesje Myhr.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

Antall deltakere

Maks 80

Kurspris

7000,- (inkludert obligatorisk dagpakke). Med forbehold om endringer.

Litteratur

Spesifikke litteraturhenvisninger for de enkelte emner sendes ut i god tid før kurset starter. Lærebok i psykiatri, Malt UF et al, Gyldendal, 2018, kapittel 30 sidene 897-976, vil gi en oversikt over de fleste emner i kurset. Det henvises forøvrig til internasjonale oppsummeringer som for eksempel The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry, Wiley Blackwell, 2018.

Kursprøve

Det er kursprøve knyttet til kurset, bestått prøve er en forutsetning for utstedelse av kursbevis.

Annen informasjon

Det blir felles middag tirsdag, påmelding skjer første kursdag.

Program

Kursprogram

Mandag 13. januar

09.00  Registrering

09.30  Faglig og praktisk om kurset, v/ kursleder Rune
            A. Kroken

09.45  Generell farmakologi: dynamikk 
            v/ Håvard Bentsen

10.30  Pause

10.45  Generell farmakologi: kinetikk

11.30  Pause

11.45  Psykofarmakologiske framtidsutsikter

12.15  Lunsj

13.00  Hvordan kan klinisk farmasøyt bidra til økt
            kvalitet av behandlingen?

13.30  Pause

13.45  Legemidler; godkjenning, generisk bytte, 
            offentlig finansiering – Legemiddelverkets rolle.

14.15  Pause

14.30  Behandle med psykofarmaka: 
            Hvordan starte, kombinere, slutte?

15.15  Pause

15.30  Behandling av psykisk sykdom i svangerskap og
            etter fødsel, hovedfokus psykofarmakologisk
            behandling v/ Jan Øystein Berle

15.30  Parallellsesjon: Behandle med psykofarmaka:
            spesielle utfordringer ved medikamentell 
            behandling av barn og unge v/

16.30  Slutt for dagen


Tirsdag 14. januar

09.00  Farmakologisk behandling ved depresjoner 
            inkludert resistente depresjoner. 
            Nyere behandlingsmetoder

09.45  Pause

10.00  Forts.

10.45  Pause

11.00  Forts.

11.00  Parallellsesjon: Farmakologisk behandling av
           depresjoner hos barn og ungdom v/

12.00  Lunsj

12.45  Psykofarmakologi i sikkerhetspsykiatrien 
            v/ Per Ivar Finseth

12.45

13.30 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling av 
          angstlidelser: særlige forhold hos barn og unge
          v/ Pause

13.45  Farmakologisk behandling av bipolare lidelser

14.30  Pause

14.45  Forts.

15.30  Pause

15.45  Forts.

16.30  Slutt for dagen


Onsdag 15. januar
 
09.00  Farmakologisk behandling ved ADHD

09.45  Pause

10.00    Forts.

10.00 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling ved
           ADHD: særlige forhold hos barn og unge v/

10.45  Pause

11.00  Psykofarmakologisk behandling av ikke-
            affektive psykoser
 
12.00  Lunsj

12.45  Forts.

13.30  Pause

13.45  Forts.

14.30  Pause

14.45  Farmakologisk behandling av organiske 
           hjernesyndromer (demens, delir)

14.45 Parallellsesjon: Farmakologisk behandling ved
           gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, 
          Tourettes og psykisk utviklingshemming v/

15.30  Pause

15.45  Forts.

15.45  Parallellsesjon: Spørsmål, svar og diskusjon om
           psykofarmakologisk behandling av barn og 
           unge. V/alle BUP-deltagere

16.30  Slutt for dagen
 

Torsdag 16. januar 

08.30  Bedømmelse av psykofarmakologiske studier.
            Kunnskapsoversikter. 
            Rune A. Kroken og Erik Johnsen.

09.15  Pause

09.30  Farmakologisk behandling ved angstlidelser, 
            herunder tvangssymptomer, fobier, PTSD.

10.15  Pause

10.30  Forts.

11.30  Lunsj

12.30  Farmakologisk behandling ved søvnlidelser

13.15  Pause

13.30  Kursprøve. Kan gjennomføres i kurslokalet eller
            innen en uke etter kursets slutt. 
            V/ Håvard Bentsen.

15.00  Slutt og vel hjem!

Med forbehold om endringerFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.