Psykodynamisk psykoterapi, vår 2020

Kurs, 07.05.2020-08.05.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (16t) for LIS i Psykiatri.
For valgfritt kurs, se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
07.05.2020-08.05.2020 
Klokkeslett
Kursstart torsdag kl.08:30 - avsluttes fredag kl. 16
Sted
Psykoanalytisk institutt
Fritjof Nansens vei 17
0369 Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 01.01.2020 (Utvidet frist) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (16t) for LIS i Barne- og ungdomspsykiatri

Læringsmål

Formål med kurset er å gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jan Ole Røvik
E-post: janole@janolerovik.net

Litteratur

Gabbard, G Langtids psykodynamisk psykoterapi

Andre opplysninger

Obligatoriske emnekurs i psykodynamisk psykoterapi holdes to ganger i året etter gjeldende spesialiseringsregler i psykiatri. De første kursene ble arrangert i 2014. Norsk Psykoanalytisk Institutt og Institutt for psykoterapi samarbeider om å arrangere kursene som går over to dager. Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen.

Program

Under utarbeidelse
Fant du det du lette etter?