Psykodynamisk psykoterapi, høst 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (16t) for LIS i Psykiatri.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.
Kurset er en av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål:

Læringsmål VOP 018: Ha god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.

Læringsmål VOP 020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.

Læringsmål VOP 021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jan Ole Røvik
E-post: janole@janolerovik.net

Litteratur

Gabbard, G Langtids psykodynamisk psykoterapi

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi i fellesskap.

Program

Dag 1

0830 – 0850 Fri assosiasjon. En intro ved kurslederne
0850 – 0900 Praktisk informasjon
0900 – 0930 Rollespill
0930 – 1000 Gruppediskusjon 30 min
1000 – 1015 Pause
1015 – 1045 Rollespill
1045 – 1115 Gruppediskusjon 30 min
1115 – 1130 Diskusjon plenum
1130 – 1215 Lunch
1215 – 1300 Hovedretninger i psykodynamisk psykoterapi
1300 – 1315 Pause
1315 – 1400 Hovedretninger i psykodynamisk psykoterapi
1400 – 1415 Diskusjon
1415 – 1430 Pause
1430 – 1515 Forskning på psykoterapi: hva nytter?
1515 – 1530 Diskusjon
1530 – 1600 Diskusjon i plenum. Oppsummering 1 dag

Dag 2

0830 – 0915 Psykodynamisk psykoterapi ved psykoser
0915 – 0925 Pause
0925 – 1010 Psykodynamisk psykoterapi ved psykoser
1010 – 1025 Diskusjon
1025 – 1035 Pause
1035 – 1100 Video
1100 – 1130 Diskusjon i grupper
1130 – 1215 Lunch
1215 – 1300 Psykodynamisk psykoterapi ved sorg og depresjon
1300 – 1315 Diskusjon
1315 – 1325 Pause
1325 – 1410 Rollespill
1410 – 1425 Diskusjon
1425 – 1435 Pause
1435 – 1500 Video
1500 – 1530 Diskusjon i grupper
1530 – 1600 Oppsummering og informasjon

Fant du det du lette etter?