Psykodynamisk psykoterapi - emnekurs, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Psykiatri.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.
Kurset er en av flere nødvendige læringsaktiviteter for å oppnå følgende læringsmål:

Læringsmål VOP 018: Ha god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk, rasjonelle og irrasjonelle sider av forholdet og hvordan tidligere relasjonelle- og andre livserfaringer påvirker forholdet. Selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk.

Læringsmål VOP 020: Ha god kunnskap om det teoretiske grunnlaget for de mest anvendte psykoterapeutiske metoder i individuell-, gruppe- og familiebehandling, herunder psykodynamiske, kognitive og gruppeterapeutiske metoder.

Læringsmål VOP 021: Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner fra minst to anerkjente spesifikke psykoterapimetoder, herunder selvstendig kunne vurdere indikasjon for psykoterapi ved ulike lidelser.

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jan Ole Røvik
E-post: janole@janolerovik.net

Litteratur

Gabbard, G Langtids psykodynamisk psykoterapi

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen. Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi i fellesskap.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?