Psykiatri/neuropsykologi (Nevrologi)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (24t) for LIS i Nevrologi

Læringsmål

Undervisning om de vanligste psykiatriske lidelsene, med fokus på hvordan disse lidelsene fremtrer i en nevrologisk pasient gruppe. I tillegg er det fokus på medisinsk uforklarlige symptomer og funksjonelle lidelser. Målet er å kunne gjenkjenne og håndtere pasienter med denne typen lidelser i nevrologisk avdeling. I tillegg er det undervisning i nevropsykologisk undersøkelser. Målsetningen med dette er at deltakerne skal være i stand til å sende meningsfulle henvisninger og forstå resultatet av undersøkelsen.
LM 12, LM 56, LM 58(delvis)

Kursavgift

NOK 5750 (Inkl lunsj og pauseservering)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Sigrid Svalheim, Nevologisk avdeling, OUS, ssvalhei@ous-hf.no

Program

Kursprogram (PDF)

 

Fant du det du lette etter?