Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin - AVLYST!

Kurs, 20.04.2020-23.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Arbeidsmedisin
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) for LIS i Arbeidsmedisin

Når og hvor

Dato
20.04.2020-23.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 08:30 - avsluttes torsdag kl 15:15
Sted
STAMI Oslo
Gydas vei 8, Majorstuen,
Oslo
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Læringsmål

LÆRINGSMÅL ARB 118: Ha god kunnskap om epidemiologiske metoder i arbeidsmedisinen.

LÆRINGSMÅL ARB 119: Ha kunnskap om juridiske og etiske krav/problemstillinger ved forskningsarbeid i arbeidslivet.

LÆRINGSMÅL ARB 120: Ha god kunnskap om prosjektarbeid som metode i arbeidsmedisin, og om hvordan systematisk registrering av kvantitative og kvalitative sammenhenger kan brukes i det løpende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidslivet, herunder: • kunnskap om hensiktsmessigheten av og metoder for dataregistrering i bedriftshelsetjenesten • kunnskap om metoder for systematisk innsamling av data fra arbeidsmiljøet og effektvariabler • kunnskap om organisering og rapportering av prosjekter

Kursavgift

NOK 7000, - (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder Knut Skyberg knutsk@stami.no; tlf 23 19 53 76
Kurskomité:
Knut Skyberg (KS), rådgiver dr.med., Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Petter Kristensen (PK), rådgiver dr.med. og professor emeritus, Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Tor Erik Danielsen (TED), overlege dr.med., Arbeidstilsynet i Oslo og veiledningskoordinator i arbeidsmedisin, DNLF.
Svein Grahnstedt (SG), overlege dr. med., Avd. for miljø og yrkesmedisin (AMY), Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tuyet Anh Pham, LIS-lege

Litteratur

Kompendium i statistikk (sendes ut på forhånd). Annen anbefalt litteratur: Leif S. Bakketeig, Per Magnus: Epidemiologi.

Andre opplysninger

En artikkel som skal benyttes i gruppearbeidet vil bli utsendt før kurset.

Program

(NB! tentativt program)

Mandag 20. april 
08.30 Registrering
 08.45 Åpning. Læringsmål for kurset. Prosjektarbeid i bedriftshelsetjenesten Knut Skyberg (KS), STAMI

Tema: Epidemiologi 
09.30 Introduksjon til epidemiologi Karl-Christian Nordby (KCN), STAMI 
10.15 Pause
10.30 Design av epidemiologiske undersøkelser (KCN)

Lunsj

13.15 Intern validitet (KCN)
14.00 Pause
14.15 Epidemiologi – oppsummering (KCN)
14.45 Kvalitet av eksponeringsdata i arbeidsmedisinske prosjekter Berit Bakke, STAMI
15.30 Gruppearbeid I - epidemiologi Gjennomgang av artikler,
med tanke på design og metoder
16.15 Slutt 
 
Tirsdag 21. april

Tema: Noen typer forskningsdesign og statistiske metoder
 08.30 Statistikk I Petter Kristensen (PK), STAMI
09.30 Intervensjonsstudiet - en mulighet for kritisk evaluering av miljøtiltak (KS)
10.15 Pause 
10.30 Tverrsnittsundersøkelser - bedriftslegens epidemiologiske verktøy Dag Ellingsen, STAMI
11.30 Statistikk II (PK)

12.30 Lunsj

13.15 Statistikk III (PK)
14.30 Pause
14.45 Gruppearbeid II. Gjennomgang av artikler med tanke på analyse og fortolkning av resultater, spesielt vurdering av kausalitet

Tema: Prosjekter i regi av bedriftshelsetjenesten
15.45 Planlegging og gjennomføring av et prosjekt i egen bedrift Bo Veiersted, STAMI
16.30 Slutt
 
Onsdag 22. april 
 
08.30 Systematisering av data i bedriftshelsetjenesten, Tor Erik Danielsen (TED)
09.30 Gruppearbeid III. Gjennomgang av artikler med tanke på valg av statistiske metoder, fremstilling og fortolkning av kvantitative resultater 
10.15 Pause
 
Tema: Spørreskjemaundersøkelser og kvalitative forskningsmetoder
10.30 Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver ITrine Dale (TD), TNS Gallup
11.15 Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver II (TD)
12.00 Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver III (TD)

12.30 Lunsj

13.15 Praktiske øvelser med spørreskjemaer (TD)
14.00 Pause
14.15 Kvalitative metoder i arbeidsmiljøforskning. Teori og eksempler Karin Rø (KR), Legeforskningsinstituttet og Sverre Vigeland (SV), Fagavdelingen, Legeforeningen
15.15 Pause
15.30 Kvalitative metoder i arbeidsmiljøforskning. Gruppearbeid IV og gjennomgang (KR og SV)
16.30 Slutt
 
Torsdag 23. april

Tema: Planlegging, gjennomføring og formidling av prosjekter
08.30 Litteratursøk - søkestrategier Benedicte Mohr, Biblioteket, STAMI
10.00 Pause
10.15 Etikk og forskning. Etiske utfordringer ved gjennomføring av forskningsprosjekter Merete D. Bugge(MDB), STAMI
11.45 Utforming av prosjektrapporter og fagartikler, og noe om muntlig formidling (BV)

12.30 Lunsj

13.15 Gruppearbeid V. Skisse til eget prosjekt 
14.15 Pause
14.30 Orientering om doktorgradsopplegget ved universitetene (MDB)
15.00 Kursevaluering og avslutning (KS)
 15.15 Slutt

 

Fant du det du lette etter?