Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin (Ortopedisk kirurgi)

TENTATIV DATO! Utsatt kurs fra våren 2020

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i Ortopedisk kirurgi

Læringsmål

ORT 006: Selvstendig å kunne gjennomføre nødvendig smertebehandling av ortopediske pasienter

ORT 007: Selvstendig å kunne bestille nødvendig preoperativ utrening med henblikk på kirurgi og anestesi

ORT 004: Selvstendig å kunne redegjøre for de hyppigste postoperative komplikasjoner og iverksette utredning og behandling av disse FKM LM-04 Kunne håndtere etiske utfordringen innenfor egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre

Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin. Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt. Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl lunsj og pausebevertning)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Påmelding

Påmelding på epost til elsrin@siv.no

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Deltakere

Maks 50

Kurskomite

Else-Marie Ringvold (Kursleder)

Litteratur

Kurset er papirløst og handouts vil ikke bli utdelt. Det vil bli mulighet for å få oversendt PP-presentasjoner elektronisk etter kurset

Andre opplysninger

Deltagerne må bestille overnatting selv. Thon Hotell Brygga i Tønsberg anbefales. Enkel transport via Torp lufthavn eller tog fra Gardermoen hver time.

NB! Kursprøve sendes ut på epost etter kurset og skal besvares på epost.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?