Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin - AVLYST!

Kurs, 21.04.2020-22.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i Ortopedisk kirurgi

Når og hvor

Dato
21.04.2020-22.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart tirsdag kl. 09.30 - Avsluttes onsdag kl. 15:30
Sted
Sykehuset Vestfold,
Tønsberg
(NB! Se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
elsrin@siv.no
Påmeldingsfrist 01. januar 2020
 

Læringsmål

ORT 006: Selvstendig å kunne gjennomføre nødvendig smertebehandling av ortopediske pasienter

ORT 007: Selvstendig å kunne bestille nødvendig preoperativ utrening med henblikk på kirurgi og anestesi

ORT 004: Selvstendig å kunne redegjøre for de hyppigste postoperative komplikasjoner og iverksette utredning og behandling av disse FKM LM-04 Kunne håndtere etiske utfordringen innenfor egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre

Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin. Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt. Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling

Kursavgift

NOK 4500,- (inkl lunsj og pausebevertning)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Påmelding

Påmelding på epost til elsrin@siv.no

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Else-Marie Ringvold (Kursleder)

Litteratur

Kurset er papirløst og handouts vil ikke bli utdelt. Det vil bli mulighet for å få oversendt PP-presentasjoner elektronisk etter kurset

Andre opplysninger

Deltagerne må bestille overnatting selv. Thon Hotell Brygga i Tønsberg anbefales. Enkel transport via Torp lufthavn eller tog fra Gardermoen hver time.

NB! Kursprøve sendes ut på epost etter kurset og skal besvares på epost.

Program

Tirsdag 21. april
0930-1000 Registrering og Kaffe
1000 -1015 Velkommen, Else-Marie Ringvold/SiV
1015-1100 Perioperativ fysiologi og Patofysiologi. Hemodynamikk, lungesirkulasjon og ventilasjon? Generell og regional anestesi, Morten Holsbø-Pedersen/OUS
1100-1130 Perioperativ overvåkning- Hvilke muligheter har vi? Morten Holsbø-Pedersen
1130-1145 Pause
1145-1230 Smertemekanismer og smertemåling, Johan Ræder/OUS

1230-1315 Lunsj

1315-1400 Smertebehandling, Johan Ræder
1415-1430 Pause
1430-1500 Regionale metoder. Muligheter og begrensninger, Gro Svendsen/SiV
1500-1600 Væskebehandling og ernæring til pre- per og postoperative pasienter, Gro Svendsen
1600-1615 Pause
1615-1730 Praktisk casegjennomgang, Else-Marie Ringvold
 
Onsdag 22. april
0900-0930 Blødning og blodsparende tiltak. Transfusjonsindikasjon og –praksis, Ringvold
0930-1030 Antikoagulasjon og kirurgi/anestesi. Daniel Halland/SiV
1030-1045 Pause
1045-1130 Interkurrente sykdommer, anestesi og kirurgi : Hjertesykdom. Atrieflimmer, koronarsykdom, klaffefeil. Pacemaker og ICD, Hans Jørgen Hansen/SiV

1130-1230 Lunsj

1230-1315 Interkurrente sykdommer: Nyresykdommer og hypertensjon. Lungesykdommer, André Rusten Nanbjør/SiV
1315-1330 Pause
1345-1430 Preoperativ forberedelse og vurdering. Hvorfor og hvordan faste før inngrep. Elektiv versus ø-h-kirurgi. Risikovurdering, Gry Dahl/Diakonhjemmet
1445-1500 Pause
1500-1530 HLR minus og etiske problemstillinger, Øystein Berg/SSHF Kristiansand
1530 Avslutning

Fant du det du lette etter?