Praktiske prosedyrer i lungemedisin

Kurs, 04.11.2019-07.11.2019, Vest

Gammel ordning: Godkjent som obligatorisk kurs i Lungesykdommer (25 timer), samt valgfritt etterutdanningskurs i Lungesykdommer (25 timer) og valgfritt videreutdanningskurs i Indremedisin (25 timer).
Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer.

Når og hvor

Dato
04.11.2019-07.11.2019 
Klokkeslett
Start mandag kl. 10.15, slutt torsdag kl. 14.
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. D301 mandag og onsdag, B302 tirsdag og B306 torsdag. Alle 3. etasje i Sentralblokken
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist er passert, kurset er fullt. Søkere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass 

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært: -indikasjoner og praktisk gjennomføring samt komplikasjoner ved endobronkiale og perkutane prosedyrer innenfor lungemedisinske problemstillinger.

Innhold

Kurset vil være en blanding av teori, praktiske øvelser og video-opptak.

Andre opplysninger

Det kan bli endringer i programmet.

Kurspris

6000,-

Maks antall deltakere

21

Kurskomite

Christina Aamelfot (Kursleder)
Marianne Aanerud
ØysteinFløtten (Kursleder)
Sverre Lehmann

Program

Mandag 06/11:
Møteleder Øystein Fløtten

10.00- 10.15 Velkommen. Øystein Fløtten, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus.
10.15-11.00 Lungeanatomi og – patologi, fra et CT-perspektiv. Heidi Hoven, Radiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus.
a) lunger, karakterisering av infiltrat
b) luftveier
c) mediastinum inkl. lymfeknutestasjoner
d) thoraxvegg og pleura
e) CT veiledet prøvetaking 
11.15- 12.00 Bronkoskopi I. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet.
a) bronkoskopiens historie, fra stiv skopi til videoskopi
b) indikasjoner for bronkoskopi
c) praktisk gjennomføring, medikasjon, sikkerhetsaspekter

12.00 – 12.45 Lunsj

12.45 -13.30 Praktiske øvelser / demonstrasjoner
Sundset/Aamelfot/Fløtten
13.30 – 15.15
Bronkoskopi II.
Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet.
d) guidelines ERS/ATS
e) nomenklatur, dokumentasjon
f) prøvetaking
g) fjernelse av fremmedlegemer
h) Bronkoskopi av barn 
15.15- 16.00 Bronkial termoplastikk ved astma
Sverre Lehmann, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus 
 
Tirsdag 05/11
Møteleder: Øystein Fløtten

0900-1000. Sentral luftveisobstruksjon og dynamisk luftveiskollaps. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet 
10.00- 11.00 Intervensjonsbronkoskopi. Arve Sundset, Lungeavdelingen, Rikshospitalet
a) Pasientutvelgelse og valg av prosedyre
b) endobronkial laserbehandling
c) innleggelse av stent
d) endoskopisk lungevolumreduksjon
e) andre bronkoskopiske teknikker 
11.00-12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Sundset/Aamelfot/Fløtten
 
12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Sundset/Aamelfot/Fløtten
14.00-14.30 Bronkoskopi forts. Sundset
14.30-15.15Ultralydbronkoskopi og transbronkial biopsi av perifere lungetumorer. Øystein Fløtten

15.15- 16.00Brakyterapi. Christina Aamelfot
 
Onsdag 06/11
Møteleder Øystein Fløtten

09.00- 10.00 Mikrobiologisk prøvetaking ved bronkoskopi. Rune Nielsen, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen
10.00- 11.00 Prosedyrer mot pleura. Andreas Thelle, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus.
a. Pleurale infeksjoner/ empyem
b. Ultralydundersøkelse
c. Pleurabiopsier
d. Drensinnleggelse
e. Pneumothorax
f. Pleurodese

11.00- 12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Thelle/ Fløtten/Aamelfot

12.00-13.00 Lunsj

13.00- 14.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner. Thelle/Fløtten/Aamelfot
14.00-1500 Thorakoskopi. Bjarte Hjelmeland, Torakskirurgisk seksjon, Hjerteavdelingen, Helse Bergen
15.00-16.00 Ultralyd i dyspnøutredning. Anders Storesund
 
Torsdag 07/11
Møteleder Øystein Fløtten

09.00- 10.00 Prøvetaking- mikrobiologi. Hva kan vi samle og hvor/hvordan skal vi sende? Alexander Leiva, Medisinsk avdeling, infeksjonsseksjonen, Haukeland Universitetssykehus
10.00- 11.00 Prøvetaking- patologi. Cytologi, histologi, flowcytometri mm. Hva kan vi samle og hvor/hvordan skal vi sende? Demonstrasjon av ukens kasus. Maria Ramnefjell, Avdeling for Patologi, Haukeland Universitetssykehus.
OBS rom M101
 
11.00-12.00 Praktiske øvelser / demonstrasjoner
Aamelfot/Thelle/Fløtten

12.00- 13.00 Lunsj

13.00- 13.30 Kursprøve
13.30-14.00 Oppsummering av kurset/ Evaluering

SLUTT

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.