Praktisk strålebehandling, vår 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi

Læringsmål

Gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier. Tumortype-vurdere histologisvar, diagnostiske metoder, kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg (evt doseplan), fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region.

Kursavgift

NOK 6000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 47

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Einar Dale, (kursleder) Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus; 22934753 direkte
Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus
Eric Sundqvist, Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Litteratur

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Wolters Kluwer Health; 2013

Andre opplysninger

Det er en fordel at deltakerne har hatt noe klinisk tjeneste i stråleterapi og gjerne også ha gjennomført de obligatoriske kursene i strålefysikk og strålebiologi.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?