Praktisk strålebehandling, vår 2020 - Utsatt uke 48

Kurs, 23.11.2020-27.11.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs for i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi.

Når og hvor

Dato
23.11.2020-27.11.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 14
Sted
OUS Radiumhospitalet
”Lille Auditorium” J3053,
Nye Stråleterapibygget (bygg J)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier. Tumortype-vurdere histologisvar, diagnostiske metoder, kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg (evt doseplan), fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region.

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Einar Dale, (kursleder) Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus; 22934753 direkte
Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus
Eric Sundqvist, Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Litteratur

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Wolters Kluwer Health; 2013

Andre opplysninger

Det er en fordel at deltakerne har hatt noe klinisk tjeneste i stråleterapi og gjerne også ha gjennomført de obligatoriske kursene i strålefysikk og strålebiologi.

Program


Mandag
09.00 - 09.30 Åpning av kurset – Velkommen. Stråleterapi som onkologisk behandlingsmodalitet. Einar Dale.
09.30 - 11.00 Dose- og volumdefinisjoner, marginer, fikseringsvalg. Bruk av bilder og doseplaner. CT basert doseplanlegging. Kompensasjon for pauser i behandlingen. Réné van Helvoirt. Sørlandet sykehus.
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 11.45 Stråleterapi av benigne tilstander. Réné van Helvoirt. Sørlandet sykehus.
11.45- 12.15 Prinsipper ved re-strålebehandling. Réné van Helvoirt. Sørlandet sykehus.

12.15 - 13.00 Pause

13.00 - 14.00 Ca. mammae. Biologisk og klinisk begrunnelse for strålefeltene. Fraksjoneringsregimer. Omtale både av brystkonserverende behandling og adjuvant postoperativ behandling etter ablatio mammae. Vidar Gordon Flote.
14.00 - 14.15 Pause
14.15 - 15.00 Ca. mammae. Målvoluminntegning, normalvevstoleranse, doseplaner og forhold ved varierende anatomi. Diskusjon av alternative løsninger (elektroner vs fotoner, beh.opplegg i ulike helseregioner). Doseplaner og feltoppsett. Vidar Gordon Flote.

Tirsdag
08.30 - 9.25 CNS-svulster. Glioblastom, lavgradige gliomer, medulloblastom, og andre diagnoser. Biologisk og klinisk begrunnelse for strålefeltene. Fraksjoneringsregimer, Doseplanløsninger. Petter Brandal.
09.25 - 10.00 Strålebehandling i pediatrisk onkologi. Behandlingsresultater og senskader. Petter Brandal.
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 10.45 Hudcancer. Åse Bratland.
11.00 - 11.45 Lungecancer. Biologisk og klinisk begrunnelse for strålefeltene. Fraksjoneringsregimer. Behandlingsresultater. Kombinasjoner med nye ”targeted drugs”. Åslaug Helland.
11.45 - 13.00 Pause
13.00 - 16.00 Workshop (rom J 4051). Gjennomgang av doseplaner. CNS. Petter Brandal. Lungecancer. Åslaug Helland.

Onsdag
08.30 - 09.30 Cancer ani/recti. Biologisk og klinisk begrunnelse. Fraksjoneringsregimer. Praktisk innstilling av feltene. Doseplanløsninger. Behandlingsresultater. Marianne Guren.
09.30 - 10.00 Cancer øsofagi. Ghazwan Al-Haidari.
10.00 - 10.30 Pause
10.30 - 11.00 DVHistogrammer og vurdering av doseplaner. Eric Sundqvist.
11.00 - 12.00 Workshop (rom J 4051). Gjennomgang av doseplaner og dosefordelinger. Rectum cancer (+ event. Cancer ani case). Linn Åsli.

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.45 Cancer prostatae. Biologisk og klinisk begrunnelse. Fraksjoneringsregimer. Praktisk innstilling av feltene og doseplanløsninger. Behandlingsresultater. Sigmund Brabrand.
13.45 - 15.00 Workshop (rom J 4051). Gjennomgang av doseplaner og dosefordelinger. Cancer prostatae. Sigmund Brabrand.

Torsdag
08.30 - 9.15 Palliativ strålebehandling. Skjelettmetastaser. Malign medullakompresjon. Mediastinal kompresjon med v. cava superior syndrom. Øyvind Bruland.
09.15 -10.15 ØNH-cancer. Tumorbiologi, klinikk, behandlingsvolumer, marginer, klinisk erfaring med fraksjoneringsregimer. Einar Dale.
10.15 - 10.30 Pause
10.30 -11.15 Stereotaktisk strålebehandling. Jørund Graadal Svestad og Lotte Rogg.
11.15 -12.00 Protonterapi – Status i Norge. Einar Waldeland + Einar Dale.

12.00 - 1300 Lunsj

13.00 - 16.00 Workshop (rom J 4051). Gjennomgang av doseplaner, MV inntegning. Einar Dale: ØNH-cancer. Eric Sundqvist: Demonstrasjon / Praktisk vurdering av dosefordeling.

Fredag 8. november
08.30 - 09.15 Gynekologisk cancer. Biologisk og klinisk begrunnelse. Fraksjoneringsregimer. Praktisk innstilling av feltene. Doseplanløsninger. Behandlingsresultater. Brachyterapi. Esten Nakken.
09.15 - 09.45 Normalvevets stråletoleranse – generelt. Oversikt over senskader etter strålebehandling mot ulike anatomiske regioner. Kritiske organer Kliniske eksempler på senfølger etter strålebehandling. Einar Dale.
9.45 - 10.15 Senskader etter strålebehandling – ca. mammae. Kristin Reinertsen.
10.15 - 10.30 Pause
10.30 - 11.30 Strålebehandling ved Hodgkins og non-Hodgkins lymfomer. Alexander Fosså.

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 14.30 Kursprøve. Evaluering av kurset


Fant du det du lette etter?