Praktisk strålebehandling, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs for i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi
OBS! KURSET ER UTVIDET MED 1 DAG.

Læringsmål

Gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier. Tumortype-vurdere histologisvar, diagnostiske metoder, kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg (evt doseplan), fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region.

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maks 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Einar Dale, (kursleder) Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus; 22934753 direkte
Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus
Eric Sundqvist, Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Litteratur

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Wolters Kluwer Health; 2013

Andre opplysninger

Det er en fordel at deltakerne har hatt noe klinisk tjeneste i stråleterapi og gjerne også ha gjennomført de obligatoriske kursene i strålefysikk og strålebiologi.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?