Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer

Kurs, 27.11.2019, Sør-øst

Valgfritt kurs (6t) for LIS i Revmatologi.

Når og hvor

Dato
27.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 10:15 - avsluttes 16:15
Sted
Comfort Hotel Runway
Hans Gaardersvei 27,
2060 Gardermoen
(NB! se mer info under Andre opplysninger)
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15. juli 2019 

Læringsmål

REV015, REV085, REV087, REV088, REV034, REV078, REV083. Deltagerne vil få grunnleggende kunnskap om medikamentelle og ikke-medikamentelle behandlingsprinsipper ved artrittsykdommer, diagnostikk av PMR/GCA, oppfølging under og etter svangerskap av pasienter med bindevevssykdommer, samt vaksinasjon hos immunsupprimerte pasienter.

Kursavgift

NOK 3250,- (inkl lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Norsk Revmatologisk Forening ved LiS representant Jintana B. Andersen
jinand@sshf.no

Andre opplysninger

Mer info rundt oppholdet kommer.

Program

Dato/Dag: Onsdag 27. november 2019.
10.15 - 11.00: Behandlingsprinsipper ved inflammatoriske artritter – effekt, status quo og fremtidsutsikter.
Foredragsholder: Guro L. Goll, Diakonhjemmet sykehus.
11.00 - 11.45: Ikke-medikamentell behandling: Rehabilitering – behov og behandlingsprinsipper.
Foredragsholder: Sigrid Ødegård, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.
11.45 - 12.15: Pause
12.15 – 13.00: Diagnostiske utfordringer og fallgruver ved Polymyalgia rheumatica og kjempecellearteritt.
Foredragsholder: Øyvind Palm, Oslo universitetssykehus.

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Svangerskap, fødsel og amming - planlegging og oppfølging
Foredragsholder: Carina Skorpen, Ålesund sykehus.
15.00 – 15.30: Pause
15.30-16.15: Vaksinasjon av immunsupprimerte pasienter.
foredragsholder: David John Stevens, St. Olavs Hospital.
16.15: SluttFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.