Praktisk pediatri

Kurs, 11.11.2019-14.11.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer (24 t).
Valgfritt kurs i Allmennmedisin (24t) - Emnekurs i fagområde Pediatri.
Fysikalsk medisin og rehabilitering (24t), Nukleærmedisin (24t)

Når og hvor

Dato
11.11.2019-14.11.2019 
Klokkeslett
Mandag 11.11.19 kl. 12.00 - Torsdag 14.11.19 kl. 15.30
Sted
kommer
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Frist 23.06.19 
regut@unn.no

Læringsmål

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

Kursavgift

Kr 6.000,-

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pausemat betales med et tillegg på kr 250 pr.dag.

Deltagere

50

Litteratur

Relevante artikler og hand-outs deles ut i kursmappe til alle deltagerne.

Kurskomitè

Lene Nymo Trulsen (kursleder)
Hildegunn Granslo
Martin Sørensen
Alle fra Barne- og ungdomsavdelngen i UNN, Tromsø.

Program

Mandag 11. november

12.00 Velkommen. Orientering om kurset. Kursleder Lene Nymo Trulsen.
12.15 Motilitetsavvik, leddsmerter og halting. Ellen Nordal.
13.00 Kroniske muskelsmerter. En modell for behandling. Ellen Nordal.

14.15 Pause

14.30 Barnemishandling og omsorgssvikt. Marianne Nordhov.

15.30 Pause

15.45 Seksuelle overgrep mot barn. Marianne Nordhov.

16.30 Slutt

Tirsdag 12. november

09.00 Biopsykososial tilnærming til den pediatriske konsultasjonen.
Hans Petter Fundingsrud.
09.45 Komplekse og sammensatte symptomlidelser hos barn og ungdom, inkl. CFS/ME. Hans Petter Fundingsrud.

10.30 Pause

10.45 Enurese. Claus Klingenberg.
11.15 Urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner. Diagnostikk og antibiotikavalg. Claus Klingenberg.

12.00 Lunsj

13.00 Normal og unormal vekst. Robert Bjerknes.
14.00 Normal og avvikende pubertet. Robert Bjerknes.
15.00 Gruppeoppgaver. Vekst og pubertet.
16.30 Gjennomgang av gruppeoppgaver.

17.00 Slutt

Onsdag 13. november

09.00 Encoprese og obstipasjon. Lene Nymo Trulsen.

09.30 Pause

09.45 Magesmerter og Diare. Niklas Stabell.

10.15 Pause

10.30 Atopisk eksem. Martin Sørensen.

11.15 Pause

11.30 Allergi og allergiutredning. Martin Sørensen

12.30 Lunsj

13.30 Trygderettigheter ved astma, eksem og allergi. Edel Grane.
14.30 Demonstrasjon i grupper ved Regionalt senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet i D1.
Spirometri m/reversibilitetstest, tredemølletest, Metacholintest, eksembehandling, prikktest, hyposensibilisering, inhalasjonsmetoder. Martin Sørensen, Bård Forsdahl, Sigrid Ann Ringvall, Anne Munkvold, Vibeke Hansen

16.00 Slutt.

Torsdag 14. november

09.00 Astma. Martin Sørensen

10.00 Pause

10.15 Ernæringsmessige konsekvenser av eliminasjonskost ved allergi hos barn. Martin Sørensen

11.00 Pause

11.15 Er barnet forsinket? Normal psykomotorisk utvikling. Kristian Sommerfeldt.

12.30 Lunsj

13.30 Hematologi med hovedfokus på anemiutredning. Jochen Büchner.

14.15 Pause

14.30 Hematologi forts.
15.15 Evaluering.

15.30 SluttFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.