Praktisk kurs i sirkulasjonsundersøkelser, Del II (Undersøkelse av pasienter med venøs- og mikrosirkulasjonsforstyrrelser)

Kurs, 07.10.2019-08.10.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Karkirurgi (12t)
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
07.10.2019-08.10.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09:00 - avsluttes tirsdag kl. 16
Sted
Oslo universitetssykehus Aker, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon,
OSLO
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Karkirurger, dermatologer, radiologer, neurologer og leger med interesse for karundersøkelser.

Godkjenninger: Generell kirurgi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 12t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 12t. Karkirurgi Videreutdanning: Valgfrie kurs: 12t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 12t.
Allmennmedisin Videreutdanning: Valgfrie kurs: 12t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 12t. Fysikalsk medisin og rehabilitering Videreutdanning: Valgfrie kurs: 12t Etterutdanning: Valgfrie kurs: 12t.

Valgfritt kurs (12t) for LIS i Allmennmedisin; Fysikalsk medisin og rehabilitering, Karkirurgi

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved venesykdommer og mikrosirkulasjonsforstyrrelser, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med venøs dysfunksjon, DVT og sykdommer i mikrosirkulasjonen.

KAK-008: "Selvstendig kunne utføre, bedømme og tolke ultralyd/duplex av perifere kar".

KAK-015: "Kunne utføre tåtrykksmåling under supervisjon og selvstendig kunne tolke målingene".

KAK-022: "Ha kjennskap til uvanlige tilstander i arteria poplitea (popliteal entrapment og cystisk adventitiadegenerasjon)".

KAK-025: "Ha kunnskap om vaskulitter, herunder:
• Takayasu og kjempecellearteritt
• systemiske vaskulitter
• Trombangiitis obliterans (mb Buerger)
• Raynauds syndrom".

KAK-054: "Beherske utredning med ultralyd ved overfladisk venøs insuffisiens".

KAK-056: "Kunne utføre diagnostikk, utredning og konservativ behandling av dyp venøs insuffisiens og posttrombotisk syndrom under supervisjon av spesialist".

Kursavgift

NOK 4000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kurskomite: Einar Stranden (kursleder), Carl-Erik Slagsvold, Brit Morken og Jonny Hisdal, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, og Antonio Rosales, Karkirurgisk seksjon, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker.
Kontaktperson: Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, HLK-klinikken, Oslo universitetssykehus Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.
Epost: einar.stranden@medisin.uio.no, mobil: 9074 2199.

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org. Under «Lenker» kan man laste ned kurshefte i PDF-format (204 sider), som også deles ut i papirformat ved frammøte.

Program

Mandag 7. oktober 2019
09.00 Venesykdommer. Gjennomgang av overfladisk og dyp venøs insuffisiens. Undersøkelser ved leggsår. Undersøkelser ved ødemer (lymfødem, lipødem etc). Undersøkelser ved dyp venetrombose. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Tirsdag 8. oktober 2019
09.00 Mikrosirkulasjonssykdommer. Gjennomgang av mikrosirkulasjonforstyrrelser som vasospasmer, vaskulitter, refleksdystrofi og erytromelalgiske symptomer. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.
11.30 Pause
12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.