Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi, Del I (Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser)

Kurs , 11.03.2019-12.03.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Karkirurgi (12t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
11.03.2019-12.03.2019 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl. 09 - avsluttes tirsdag kl.16
Sted
Oslo universitetssykehus Aker, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 01.03.2019 

Målgruppe

Anbefalt kurs for LIS i Karkirurgi.
Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Allmennmedisin (12t), Fysikalsk medisin og rehabilitering (12t), Generell kirurgi (12t).

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha bedret kunnskap om patofysiologi ved arteriesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose og forandringer i precerebrale blodkar.
KAK-008: "Selvstendig kunne utføre, bedømme og tolke ultralyd/duplex av perifere kar".
KAK-013: "Beherske klinisk undersøkelse, måling av ankeltrykk og gangtest ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-014: "Selvstendig kunne utføre ultralyddiagnostikk ved perifer aterosklerotisk karsykdom (PAS)".
KAK-038: "Ha god kunnskap om patofysiologi, manifestasjoner, epidemiologi og symptom ved karotisstenose. Ha god kunnskap om utredning og kunne stille indikasjon for operativ behandling med karotisendarterektomi".

Kursavgift

4000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks. 12

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org. Under «Lenker» kan man laste ned kurshefte i PDF-format (198 sider), som også deles ut i papirformat ved frammøte.

Kurskomite

Carl-Erik Slagsvold (kursleder)
Einar Stranden (kontaktpersjon) einar.stranden@medisin.uio.no, mobil 907 42 199
Jonny Hisdal
Brit Morken

Program

Mandag 11. mars
09.00 Arteriesykdommer. Gjennomgang av perifer aterosklerose i ekstremiteter og abdominalkar. Teoretisk gjennomgang. Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.

11.30 Lunsj

12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 Slutt

Tirsdag 12. mars
09.00 Cerebrovaskulær sykdom. Gjennomgang av ekstrakraniell carotis- og vertebralisproblematikk. Teoretisk gjennomgang.
Foredragsholdere Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden.

11.30 Lunsj

12.30 Praktiske undersøkelser
16.00 SluttFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.