Praktisk kurs i obstetrikk uke 38, 2021

Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videreutdanningskurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer (22,5 timer)
Ny ordning: Kurset er godkjent som anbefalt kurs i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Påmelding

Kurset er fullt og har lang venteliste. Nye søkere settes automatisk på ventelisten og kontaktes kun dersom det blir ledig plass. 

Læringsmål

Erverve praktiske ferdigheter innenfor vaginal forløsning med spesiell fokus på tangforløsning, vakuumforløsning, vaginal seteforløsning og forløsning av tvillinger. Vanskelig skulderforløsning. Diagnostisering og reparasjon av bekkenbunnskader. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk. Kurset omfatter stort sett alle læringsmål som er listet opp under læringsmål for Fødselshjelp benevnt GYN 029 til GYN 051.

Kursansvarlig

Ferenc Macsali

Kursavgift

5750,- med forbehold om endringer

Antall deltakere

25 stk (redusert antall grunnet covid-19 og smittevern)

Annen informasjon

Kurset har tidligere år vært arrangert under tittelen "Praktiske ferdigheter i vaginal forløsning".

Program

Onsdag 22. september
Auditorium KK
09.30 - 10.00 Kaffe/te
10.00 - 10.15 Velkommen. Praktiske opplysninger. Gruppeinndeling. Presentasjon av KKB og tall fra MFR om praktisk fødselshjelp FM
10.15 – 11.00 Den normale fødsel – fødselsmekanikk og uregelmessige hodepresentasjoner (JKI )
11.00 - 11.45 Anvendelse av tang (Simpsons tang) (JKI)

11.45 - 12.30 Pause Lunsj 

12.30 - 13.30 Praktiske øvelser på fantom – Tangforløsning
Gruppe 1: JKI , Auditorium
Gruppe 2:TM, Forrommet auditorium
Gruppe 3: FM, Møterom UiB
Gruppe 4: JK, Gamle jordmorskole  eller KIM 

Auditorium KK
13.30 - 14.15 Vakuum, Hvordan, hvorfor og når Kim Hinshaw 

14.15 - 14.30 Pause
Kvinneklinikken
14.30 - 15.30 Praktiske øvelser på fantom – Vakuumforløsning
Gruppe 1:TM, Auditorium
Gruppe 2: JK, Forrom auditorium eller KIM 
Gruppe 3: JKI, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: FM, Møterom UiB

15.50 - 16.00 Pause

Auditorium KK
1530 - 16.00 Choice of instruments, vacuum vs. forceps (KH )
1600-1630 Manuell rotasjon og Pudendusblokade, evt annen smertelindring Trond Michelsen 
16.30 - 17.00 Kliniske kasus ( JK) 

Torsdag 23. september 

Auditorium KK
0830 - 0900 Seteleie Først epidemiologi Ferenc
0900-0930 Setemekanikk Johanne eller Ferenc

09.30 - 10.30 Praktiske øvelser på fantom - Seteforløsning
Gruppe 1: FM Auditorium
Gruppe 2: TM Forrom auditorium
Gruppe 3: JKI Gamle jordmorskole
Gruppe 4: EB Møterom UiB
1030-1100 Vanskelig skulderforløsning (TM)
Kvinneklinikken

1100-1200 Praktiske øvelser på fantom – Vanskelig skulderforløsning
Gruppe 1: FM  Auditorium
Gruppe 2: TM Forrom auditorium
Gruppe 3: JKI, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: EB Møterom UiB

12.00 - 1245 Pause i auditoriet 
Auditorium KK

1245 – 1330 Praktisk øvelser på Manuell rotasjon, pudendus

1330 - 14.20 Blødningskomplikasjoner (FM)
1445 - 1530 Forløsning av tvillinger (JK)
1530 - 1700 Praktiske øvelser – Tvillingforløsning med mer
Gruppe 1: JK, Møterom UiB
Gruppe 2: EB, Auditorium
Gruppe 3: FM, Gamle jordmorskole
Gruppe 4: JKI, Forrom auditorium
Auditorium KK

Fredag 24. september
Auditorium KK
0800 - 08.45 Bekkenbunnens anatomi og funksjon. Diagnostisering av bekkenbunnsskader  EB 
08.45 - 09.30 Episiotomi. Reparasjon av bekkenbunnsskader. Konsekvenser og senfølger (EB)
0930 til 0945 Perineumstøtte
Perineumstøtte inn her Elham 15 minutter 
Pause 0945 til 1000
Kvinneklinikken
1000  - 1200  Alternerende praktiske øvelser (Gruppe1-4) - Støtte av perineum og reparasjon av perineale skader,
Perineumstøtte og Manuell rotasjon

1200 - 1245 Pause
1245 – 1345 Ny runde med praktiske øvelser med valgfrie emner
Pudendusblokkade 
B-Lynch med tøyuterus
pluss valgfrie øvelser 

1345 - 1430 Kliniske kasus, diskusjon (JK)
Auditorium KK

14.30 – 1445 Avslutning og evaluering (Kurskomiteen)

Forelesere
Johanne Kolvik Iversen. Overlege ved Ullevål sykehus
Trond Michelsen Overlege Rikshospitalet
Elham Baghestan Overlege Haukeland
Ferenc Macsali Overlege Haukeland
Jørg Kessler Seksjonsoverlege Haukeland
Kim Hinshaw Overlege ved Sunderland Universitet England


Fant du det du lette etter?