Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi - "Anastomosekurset", våren 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi (GAK), Barnekirurgi (BAK), Generell kirurgi (KIR)
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Kurset anbefales tatt tidlig i del 3 av utdanningsløpet, etter at LIS er ferdig med fellesdel 2 kirurgi (FKI)

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK), generell kirurgi (KIR) og barnekirurgi (BAK) i del 3. Kurset forutsetter at man har gjennomført kurset i basale kirurgiske ferdigheter (BSS). Kurset er basert på forelesninger og praktiske øvelser der det vil bli undervist i operative teknikker og prosedyrer knyttet til anleggelse av ulike typer anastomoser og stomier samt lukking av bukveggen. LIS legene vil trene på praktiske ferdigheter i smågrupper med egen instruktør. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk og praktisk kunnskapsgrunnlag rundt temaene primær bukveggslukking, anleggelse av ulike typer anastomoser samt anleggelse av stomier

Læringsmål

Basiskompetanse

GAK-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder

Akuttkirurgi

GAK-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen

Øsofagus/ventrikkel/duodenum

GAK-038 Akutte og kroniske tilstander

GAK-045 Gastroenterostomi

Tynntarm/tykktarm

GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse

GAK-063 Bøylestomier og endestomier

Gastrokirurgi

KIR-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder

Gastrokirurgi - Akuttkirurgi

KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen

Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum

KIR-038 Akutte og kroniske tilstander

Gastrokirurgi - Tynntarm/tykktarm

KIR-048 Akutte og kroniske tarmsykdommer inkl behandling av tarmkreft

KIR-055 Bøylestomier og endestomier 

Kursavgift

NOK 5690,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 20 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Lars Thomas Seeberg

Program

Under utarbeidelse
Fant du det du lette etter?