Praktisk kurs i endovaskulær kirurgi

Kurs , 09.04.2019-10.04.2019 , Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i karkirurgi (13t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i karkirurgi (13t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: se under

Når og hvor

Dato
09.04.2019-10.04.2019 
Klokkeslett
Kurset starter kl. 10.45 første kursdag og avsluttes kl. 17 siste kursdag
Sted
St.Olavs hospital (kurslokale/rom vil bli annonsert på et senere tidspunkt)
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 10.02.2019 
Kontakt
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Fremdeles ledige plasser! 

Kursansvarlig

Henriette Fagertun, Karkirurgisk avdeling, St.Olavs hospital
Conrad Lange, Karirurgisk avdeling, St.Olavs hospital
Asbjørn Ødegård, Klinikk for Bildediagnostikk, St.Olavs hospital

Kursavgift

4000,-

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i karkirurgi (13t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i karkirurgi (13t)
Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Radiologi (13t)

Antall deltagere

12

Målgruppe

Leger i spesialisering i karkirurgi og radiologi

Læringsmål

Deltagerne skal tilegne seg grunnkunnskaper for endovaskulær behandling i karkirurgi både gjennom teori og praksis. Dette skal gi et grunnlag for videre læring og praktisering av endovaskulære teknikker.
Følgende læringsmål er knyttet til kursets innhold:
Bildediagnostikk ved karsykdommer KAK-005, KAK-007, KAK-009, KAK-010 Utredning og behandling av perifer karsykdom: KAK-018, KAK-019, KAK-020, KAK-027. KAK-029

Andre opplysninger

Det er ønsket at kursdeltagere deltar aktivt i diskusjoner og gjerne tar med seg kasuistikker til diskusjon om ønskelig.
Sosialt arrangement første kurskveld hvor alle oppfordres til å delta. Dekkes ikke av kursavgiften. Egen påmelding kommer

Program

Tirsdag 9. april
Sted: St.Olavs hospital (kurslokale/rom vil bli annonsert på et senere tidspunkt)
10:45 Oppmøte
11:00 Åpning - kursleder
11:10 Endovaskulær behandling ved perifer arteriell karsykdom (Grøtta)

12:00 Pause

12:15 Teknisk utstyr (guidewire, katetre, introducere, PTA-ballonger osv.). Basale teknikker ved angiografi, PTA/stenter. (Ødegård)

13:00 Lunsj.

14:00 Presentasjon av øvingsmodeller og simulatorer. (Ødegård)
14:10 Modell- og simulatorøvelser – 2 økter
16:30 Demonstrasjon av kombinert operasjons- og angiografistue
17:00 Modell- og simulatorøvelser

18:30 Slutt for dagen.

20:00 Sosialt samvær. Dekkes ikke av kurset.
 
Onsdag 10. april

08:30 Bildediagnostikk ved karsykdom (angio, CT, MR osv.) Litt om stentgraft planlegging. (Ødegård)
09:00 Kirurgi, intervensjon eller begge deler? (Fagertun)
09:45 Strålehygiene ved angiografi/intervensjon. (Manstad-Hulaas)

10:15 Pause

10:30 Modell- og simulatorøvelser

12:00 Lunsj.

13:00 Modell- og simulatorøvelser
14:00 Røntgenmøte: presentasjon av caser.
14:45 Modell- og simulatorøvelser

16:00 Kursprøve (Lange)

17.00 Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.