Porfyrisykdommer - AVLYST

Gammel ordning: Kurset er godkjent som valgfritt videre- og etterutdanningskurs i Klinisk farmakologi (10 timer)

Grunnet få påmeldte er kurset i 2021 dessverre avlyst. Det vurderes arrangert igjen i 2022 men er foreløpig ikke endelig avklart.  

Målgruppe

Leger i spesialisering og spesialister i allmennmedisin, indremedisin, blodsykdommer, anestesiologi, gastroenterologi, gastrokirurgi, dermatologi, medisinsk biokjemi og medisinsk genetikk.

Læringsmål

Teoretisk kunnskap: I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing), behandling og oppfølging.
Ferdigheter: Kursdeltakerne skal kunne gjennomføre en rasjonell utredning av porfyrisykdommer og kunne legge til kritisk informasjon om akutt porfyrisykdom i kjernejournal (KJ) /elektronisk pasientjournal.
Generelle kompetanse: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ønsker å lage et nettverk av leger med interesse for porfyrisykdommer for videre samarbeid innen utredning, behandling og oppfølging av sykdommene. Deltakerne vil også erverve seg kunnskap om legemiddelbruk ved akutte porfyrisykdommer, genetisk veiledning og Norsk og Europeisk porfyriregister.

Innhold

Gjennomgang av de ulike porfyrisykdommene. Biokjemisk og genetisk testing. Symptomer, funn, behandling og oppfølging. Rasjonell utredning. Prediktiv testing/genetisk veiledning. Medikamentdatabase for akutte porfyrisykdommer. Norsk og europeisk porfyriregister.
Kurskomite
Øyvind Skadberg (kursleder), Aasne K. Aarsand og Sverre Sandberg, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) Haukeland Universitetssykehus (HUS) og avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) Stavanger universitetssykehus (SUS) for kursleder.

Antall deltakere

40

Ant. kurstimer

10

Kurspris

4000,-

Program

Tirsdag 26.01.2021
10.00 Velkommen. Sverre Sandberg, NAPOS.
10.10 Generell oversikt over porfyrisykdommer og Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS). Sverre Sandberg
10.50 En sykehistorie. Pasient med AIP og Øyvind Skadberg, AMB/NAPOS
11.10 Pause.
11.20 Akutt intermitterende porfyri (AIP), Arne Sandvik, St.Olavs Hospital, Trondheim
12.00 Lunsj.
13.00 Behandling av akutte (kompliserte) porfyrianfall. Arne Sandvik
13.40 Biokjemisk diagnostikk. Sverre Sandberg NAPOS
14.05 Pause.
14.25 Genetisk diagnostikk ved porfyri. Marta Vorland, MBF
14.55 Pause
15.15 Genetisk veiledning. Janice Andersen, NAPOS
15:35 Prehospital journal for porfyripasienter. Opplysninger om kritisk info i kjernejournal. Øyvind Skadberg
16:00 Slutt

Onsdag 27.01.2021
9.00 Porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP). Øyvind Skadberg
9.35 En EPP sykehistorie, pasient og Øyvind Skadberg
9.50 Erytropoietisk protoporfyri. (EPP). Aasne K. Aarsand MBF/NAPOS
10.30 Pause.
10.45 Porphyria cutanea tarda (PCT) inklusiv pasientintervju. Kåre Steinar Tveit, Hudavd, HUS
12.15 Lunsj.
13.00 Behandling av hepatitt C og PCT. Linda E Gilleshammer, NAPOS
13.15 Kontrollopplegg for pasienter med kjent porfyrisykdom. Aasne K. Aarsand
13.35 Legemiddeldatabase og trygghetsklassifisering av nye og gamle legemidler. Linda Eirin Gilleshammer NAPOS
14.00 Pause.
14.15 Informasjon om Norsk porfyriregister. Åshild Rostad Enes, NAPOS
14.30 Hypertrikose / hirsutisme ved PCT. Øyvind Skadberg
14.50 Diskusjon og oppsummering /evaluering. Øyvind Skadberg
15.00 Slutt.

Fant du det du lette etter?