Porfyrisykdommer

Kurs, 28.01.2020-29.01.2020, Vest

Gammel ordning: Godkjent som 10 timers valgfritt videre- og etterutdanningskurs i følgende spesialiteter: Allmennmedisin, Anestesiologi, Hud og veneriske sykdommer, Gastroenterologisk kirurgi, Indremedisin, Medisinsk biokjemi og Medisinsk genetikk

Når og hvor

Dato
28.01.2020-29.01.2020 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus. Lokale offentliggjøres senere
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 17. november 2019 

Læringsmål

Teoretisk kunnskap: I løpet av kurset skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskap om de ulike porfyrisykdommene inklusive symptomer, funn, diagnostikk (biokjemisk og genetisk testing), behandling og oppfølging.

Ferdigheter: Kursdeltakerne skal kunne gjennomføre en rasjonell utredning av porfyrisykdommer og kunne legge til kritisk informasjon om akutt porfyrisykdom i kjernejournal (KJ) /elektronisk pasientjournal.

Generelle kompetanse: Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) ønsker å lage et nettverk av leger med interesse for porfyrisykdommer for videre samarbeid innen utredning, behandling og oppfølging av sykdommene. Deltakerne vil også erverve seg kunnskap omlegemiddelbruk ved akutte porfyrisykdommer, genetisk veiledning og Norsk og Europeisk porfyriregister.

Innhold

Gjennomgang av de ulike porfyrisykdommene. Biokjemisk og genetisk testing. Symptomer, funn, behandling og oppfølging. Rasjonell utredning. Prediktiv testing/genetisk veiledning. Medikamentdatabase for akutte porfyrisykdommer. Norsk og europeisk porfyriregister. 
 

Kurskomite

Øyvind Skadberg (kursleder), Aasne K. Aarsand, Sverre Sandberg og Atle Brun, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) Haukeland Universitetssykehus (HUS) og avdeling for medisinsk biokjemi (AMB) Stavanger universitetssykehus (SUS).
 

Antall deltakere

40

Ant. kurstimer

10

Pris

4000,-

Program

Tirsdag 28.01.2020
10.00 Velkommen. Sverre Sandberg, NAPOS.
10.10 Generell oversikt over porfyrisykdommer og Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS). Sverre Sandberg
10.50 En sykehistorie. Pasient med AIP og Øyvind Skadberg, AMB/NAPOS

11.10 Pause.

11.20 Akutt intermitterende porfyri (AIP), Arne Sandvik, St.Olavs Hospital, Trondheim

12.00 Lunsj.

13.00 Behandling av akutte (kompliserte) porfyrianfall. Arne Sandvik
13.40 Biokjemisk diagnostikk. Aasne K. Aarsand, MBF/NAPOS

14.05 Pause.

14.25 Genetisk diagnostikk ved porfyri. Marta Vorland, MBF

14.55 Pause

15.15 Genetisk veiledning. Janice Andersen, NAPOS

15:35 Prehospital journal for porfyripasienter. Opplysninger om kritisk info i kjernejournal. Øyvind Skadberg

16:00 Slutt 
 
Onsdag 29.01.2020 
09.00 Porphyria variegata (PV) og hereditær koproporfyri (HCP). Øyvind Skadberg
09.35 En EPP sykehistorie, pasient og Øyvind Skadberg
09.50 Erytropoietisk protoporfyri. (EPP). Aasne K. Aarsand MBF/NAPOS

10.30 Pause.

10.45 Porphyria cutanea tarda (PCT) inklusiv pasientintervju. Kåre Steinar Tveit, Hudavd, HUS

12.15 Lunsj.

13.00 Behandling av hepatitt C og PCT. Linda E Gilleshammer, NAPOS
13.15 Kontrollopplegg for pasienter med kjent porfyrisykdom. Aasne K. Aarsand
13.35 Legemiddeldatabase og trygghetsklassifisering av nye og gamle legemidler. Linda Eirin Gilleshammer NAPOS

14.00 Pause.

14.15 Informasjon om Norsk porfyriregister. Åshild Rostad Enes, NAPOS
14.30 Hypertrikose / hirsutisme ved PCT. Øyvind Skadberg
14.50 Diskusjon og oppsummering /evaluering. Øyvind Skadberg

15.00 Slutt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.