Pediatrisk oftalmologi og Strabisme

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øyesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i Øyesykdommer

Læringsmål

003 Motilitet og samsyn - "covertest". Kunnskap om undersøkelse av øynenes stilling ved "covertest" med og uten prismestaver.
004 Motilitet og samsyn - stereopsis og simultan persepsjon. Kunnskap om tester på stereopsis og simultan persepsjon.
005 Motilitet og samsyn - øynenes motilitet. Kunnskap om undersøkelse av øynenes motilitet, herunder undersøkelse av dobbeltsyn med rødglass.
006 Motilitet og samsyn - Lee/Hess skjerm. Ha kunnskap om undersøkelse med Lee/Hess skjerm.
027 Elektrofysiologiske metoder. Ha kunnskap om ERG og VEP og kjenne indikasjonsstillingen for slike undersøkelser.
030 Medfødte form- og stillingsanomalier. Ha kunnskap om anomalier av øyeregionen og når dette er en del av et syndrom.
038 Medfødte tåreveisanomalier. Ha god kunnskap om tåreveisanomalier og vite når det skal henvises til behandling.
041 Akutte og kroniske betennelsestilstander i konjunktiva. Ha god kunnskap om akutte og kroniske betennelsestilstander i konjunktiva hos barn og selvstendig kunne diagnostisere og behandle disse.
054 Misdannelser i linse, herunder medfødt katarakt og leieforandringer. Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere misdannelser i linsen, herunder medfødt katarakt og leieforandringer.
060 Medfødt glaukom. Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling av medfødt glaukom.
064 Misdannelser og degenerasjoner. Ha god kunnskap om uveale misdannelser og degenerasjoner.
066 Uveitter (P). Ha god kunnskap om de forskjellige uveitter hos barn (fremre, intermediære, bakre), deres etiologi, diagnostikk og behandling.
071 Misdannelser i retina og choroidea. Ha kunnskap om misdannelser i retina og choroidea.
073 Prematuritetsretinopati. Ha kunnskap om prematuritetsretinopati.
076 Arvelige netthinnesykdommer. Ha god kunnskap om de forskjellige degenerative retinale og choroidale sykdommer. Ha kunnskap om når det skal henvises til genetisk veiledning.
079 Tumores i retina. Ha kunnskap om retinoblastom og differensialdiagnoser til denne tilstanden.
081 Papilleanomalier. Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere papilleanomalier.
085 Misdannelser i orbita. Ha kunnskap om de vanligste misdannelsene av orbita og vite når det skal henvises til behandling.
089 Alle typer strabisme. Ha god kunnskap om de vanligste typer strabisme inklusive hos barn. Kunnskap om måling av skjelevinkel.
090 Diplopi og bevegelsesforstyrrelser. Ha god kunnskap om diplopi og bevegelsesforstyrrelser. Selvstendig kunne iverksette adekvat utredning og starte behandling hvis det er indisert.
097 Synsstyrke (P). Selvstendig kunne bestemme synsstyrke (visus) hos barn i alle aldre
100 Refraksjonsfeil - tilpasse briller, kontaktlinser. Kunne foreskrive briller til barn.
103 Amblyopi. Ha god kunnskap om årsaker til, og behandling av amblyopi.
106 Funksjonelt synstap. Ha god kunnskap om funksjonelt synstap og om teknikker for å kunne påvise dette.
109 Lese- og skrivevansker. Ha kunnskap om lese- og skrivevansker.
110 Øyet og dets omgivelser – genetisk veiledning. Ha kunnskap om medfødte misdannelser i øyet og dets omgivelser, og vite når man skal henvise til genetisk veiledning.

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Øyeavdelingen OUS / Erlend Christoffer Sommer Landsend, elandsend@gmail.com

Litteratur

Under utarbeidelse

Program

Program (PDF) 

Fant du det du lette etter?