Pediatrisk oftalmologi og Strabisme (ØYE)

Ny ordning: Anbefalt kurs i øyesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal deltakerne:

  • Forstå hvordan synet utvikler seg hos barn, og hva amblyopi er.
  • Tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å kunne undersøke samsyn, skjeling og øynenes motilitet.
  • Kunne diagnostisere de vanligste formene for skjeling og vite hvordan de kan behandles. Kjenne til mer sjeldne og kompliserte former for skjeling.
  • Vite når det er nødvendig å foreskrive briller til barn, og hvilken korreksjon som skal gis.
  • Ha nok kunnskap til å gjøre en grunnleggende øyeundersøkelse av barn.
  • Ha god kjennskap til de vanligste misdannelsene i øyet og øynenes omgivelser, samt utredning og mulig behandling av disse.
  • Kunne diagnostisere og behandle de vanligste progressive tilstandene i fremre og bakre segment av øyet hos barn, inkludert i øyeoverflaten, linsen, uvea, netthinne og synsnerve.
  • Oppnå forståelse av hva som skiller øyesykdommer hos barn fra slike sykdommer hos voksne, og hvilke konsekvenser dette får for diagnostikk og behandling.

Læringsmål

Undersøkelsesteknikk
ØYE-003 Motilitet og samsyn - "covertest"
ØYE-004 Motilitet og samsyn - stereopsis og simultan persepsjon
ØYE-005 Motilitet og samsyn - øynenes motilitet
ØYE-006 Motilitet og samsyn - Lee/Hess skjerm
ØYE-027 Elektrofysiologiske metoder
Øyelokk og øyets omgivelser
ØYE-030 Medfødte form- og stillingsanomalier
Tåreapparatet
ØYE-038 Medfødte tåreveisanomalier
Konjunktiva
ØYE-041 Akutte og kroniske betennelsestilstander i konjunktiva
Sykdommer i linse
ØYE-054 Misdannelser, herunder medfødt katarakt og leieforandringer
Okulær hypertensjon / glaukom
ØYE-060 Medfødt glaukom
Uvea
ØYE-064 Misdannelser og degenerasjoner
ØYE-066 Uveitter (P)
Retina og choroidea
ØYE-071 Misdannelser
ØYE-073 Prematuritetsretinopati
ØYE-076 Arvelige netthinnelidelser
ØYE-079 Tumores
Nevro-oftalmologi
ØYE-081 Papilleanomalier
Orbita
ØYE-085 Misdannelser 
Strabisme
ØYE-089 Alle typer strabisme (P)
ØYE-090 Diplopi og bevegelsesforstyrrelser
Synsproblemer
ØYE-100 Refraksjonsfeil - tilpasse briller, kontaktlinser
ØYE-103 Amblyopi
ØYE-106 Funksjonelt synstap
ØYE-109 Lese og skrivevansker
Synsproblemer medfødte misdannelser
ØYE-110 Øyet og dets omgivelser - genetisk veiledning

Kursavgift

NOK 9450,- (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 60 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Erlend Christoffer Sommer Landsend, Øyeavdelingen OUS - elandsend@gmail.com
Sigrid Aune de Rodez Benavent
Lise Ellefsen Svenøy
Anne Regine Skogen
Sayed Faraj

Litteratur

Se leseliste.

Andre opplysninger

Minst ett års erfaring i øyefaget anbefales, men er ingen krav. Ved flere søkere enn antall plasser, vil ansiennitet i øyefaget vektlegges.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?