Pediatrisk lungemedisin

Kurs, 16.09.2019-20.09.2019, Vest

Godkjent som sentralt pediatrisk emne i barnesykdommer (overgangsordning). For øvrige godkjenninger, se under.

Når og hvor

Dato
16.09.2019-20.09.2019 
Klokkeslett
Sted
Haukeland Universitetssjukehus, BUS1/Glasblokkene, blokk 1, auditorium, 6. etg.
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Påmeldingsfrist 16. juni 2019. Kurset er fullt, dersom du melder deg på settes du rett på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Godkjenninger

I tillegg til å være godkjent som Sentralt pediatrisk emne i barnesykdommer er det godkjent som følgende:
- Allmennmedisin, 34 t videre- og etterutdanning.
- Anestesiologi, 15 t videre- og etterutdanning.
- Lungesykdommer, 34 t videre- og etterutdanning.

Kurskomite

- Vebjørn Vik, overlege BUA Ålesund sh (kursleder)
- Torbjørn Nag, overlege BUA Ålesund
- Thomas Halvorsen, overlege/professor, BKB HUS
- Hege Clemm, overlege, BKB HUS
- Maria Vollsæter, overlege/post doc, BKB HUS
- Suzanne Crowley, overlege, BKL OUS
- Knut Øymar, overlege/professor, Barneavd. SUS

Læringsmål

Tilegne seg kunnskap om anatomi, fysiologi og symptomer fra luftveiene hos barn.Tilegne seg kunnskap om klinisk undersøkelse, lungefunksjonsundersøkelser, radiologiske undersøkelser og skopiundersøkelser av luftveiene hos barn.Tilegne seg kunnskap om utredning, behandling og oppfølging av de vanligste luftveissykdommene hos barn inkludert
- Akutte og kroniske lungeinfeksjoner
- Obstruktive lungesykdommer
- Medfødte misdannelser i luftveiene
- Cystisk fibrose - Interstitielle lungesykdommer
- Hypoventilasjon og oksygeneringsproblemer under søvn
- Andre sjeldne lungesykdommer

Kursavgift

7000,-

Program


Mandag 16. september 
Dagansvarlig: Hege Synnøve Havstad Clemm

Introduksjon
09.00 Velkommen. Vebjørn Vik
09.05 Anatomi og praktisk lungefysiologi. Torbjørn Nag
09.50 Pause

Lungefunksjon
10.00 Spirometri. Thomas Halvorsen
10.45 Pause med servering
11.00 Andre lungefunksjonstester av skolebarn og ungdom. Ola D.Røksund
11.45 Pause
12.00 Lungefunksjonstesting av førskolebarn. Karin Cecilie Lødrup Carlsen

12.45 Lunsj

13.30 Diagnostikk av bronkial hyperreaktiviet. Ola D.Røksund
14.10 Metoder i luftvegsagenspåvisning. Ingvild Bruun Mikalsen
14.30 Pause

Infeksjoner i luftvegene
14.45 Bronkiolitt. Ingvild Bruun Mikalsen
15.15 Tuberkulose. John Espen Gjøen
15.45 Pause med servering
16.00 Andre luftvegsinfeksjoner. Håvard Trønnes 

17.00 Slutt for dagen

Tirsdag 17. september
Dagansvarlig: Thomas Halvorsen

Radiologi
08.30 10 Bildediagnostikk del 1. Stein Magnus Aukland
09.15 Pause
09.30 11 Bildediagnostikk del 2. Stein Magnus Aukland
10.15 Pause med servering

Wheeze og astma
10.30 Preschool wheeze – fenotyper og hva er astma? Karin Cecilie Lødrup Carlsen
11.15 Pause
11.30 Diagnostikk av astma. Knut Asbjørn Øymar

12.15 Lunsj

13.00 Behandling av astma. Knut Asbjørn Øymar
13.45 Pause
14.00 Inhalasjonsbehandling. Torbjørn Nag
14.45 Pause med servering
15.00 Alvorlig astma – når man ikke kommer til mål. Karin Cecilie Lødrup Carlsen

15.45 Slutt for dagen

19.00 Felles middag. Hege S Havstad Clemm

Onsdag 18. september
Dagansvarlig: Torbjørn Nag

Misdannelser i respirasjonssystemet
08.30 Laryngeal obstruksjon. Hege S Havstad Clemm
09.30 Pause
09.45 Anomalier i sentrale luftveier. Suzanne Crowley
10.15 Bronkoskopi. Suzanne Crowley
10.45 Pause med servering
11.00 CPAM Vebjørn Vik
11.30 Pause

Sjeldne lungesykdommer
11.45 Interstitielle lungesykdommer. Iren Lindbak Matthews

12.30 Lunsj

13.15 Intensivbehandling av lungesyke barn. Klaus Bye
14.00 Pause
14.10 Non-CF bronkieektasier. Hege S Havstad Clemm
14.35 Primær ciliedyskinesi. Suzanne Crowley
15.00 Pause med servering
15.15 Kronisk våt hoste. Knut Asbjørn Øymar

16.00 Slutt for dagen

Torsdag 19. september
Dagansvarlig: Suzanne Crowley

Praktisk lungefunksjonstesting
3 grupper. Gruppe 1 begynner på post 1, gruppe 2 på post 2 og gruppe 3 på post 3.

08.30 Lungefunksjonstester (TFV, Spirometri, NO, bodybox). Ola D.Røksund
09.15 Pause
09.30 Provokasjonstester (EIB, PD20, CLE-test). Hege Clemm
10.15 Pause
10.30 Kasuistikker lungefunksjonstester. Thomas Halvorsen

11.15 Lunsj 

12.00 Akutt astma. T.Nag
12.45 Pause
13.00 Sekretmobiliering. Tiina Andersen
13.30 Atelektase. Suzanne Crowley
13.45 Pause
14.00 Fremmedlegeme i luftvegene. Maria Vollsæter
14.30 Kronisk aspirasjon til luftvegene. Maria Vollsæter
15.00 Pause
15.15 Cystisk fibrose Rune R.Tronstad

16.00 Slutt for dagen
 
Fredag 20. september
Dagansvarlig: Vebjørn Vik
08.30 Lungesykdommer i nyfødtperioden. Bodil Salvesen
09.15 Pause
09.30 Respirasjonsproblemer under søvn. Maria Vollsæter
10.15 Pause med servering
10.30 Hjemmerespirasjonsstøtte og hjemmeoksygen. Vebjørn Vik
11.15 Pause
12.00 Thoraxdeformiteter. Vegard Ellensen

12.30 Lunsj

13.15 Kursprøve. Vebjørn Vik
13.45Oppsummering og evaluering. Vebjørn Vik

14.15 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.