Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin

Kurs, 30.11.2020-02.12.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
30.11.2020-02.12.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 08:15 - avsluttes onsdag kl 16
Sted
Avventer lokaler
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Målgruppe

Det gamle kurset «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av 2 nye kurs:
· Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling
· Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin

Hvis LIS har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger de ikke ta de to nevnte «nye» kursene.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltagerne ha god kunnskap om og beherske vurdering og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre, inkl premature og nyfødte. I tillegg ha god kunnskap om forhold knyttet til barneanestesi og spesielle forhold knyttet til intensivbehandling av barn i alle aldre.

Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til følgende forskriftsfestede læringsmål;
LM ANE 022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
LM ANE 023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
LM ANE 034 AHLR til barn i alle aldre
LM 037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning (barn i alle aldre)
LM ANE 075 Barneanestesi – over 3 år
LM ANE 076 Barneanestesi - under 3 år
LM ANE 112 Barn – starte behandling
I tillegg ansees kurset som læringsaktivitet for læringsmålene i intensivmedisin, LM 083-LM 087 og LM 89-94, LM 96-99, LM 101-110 og LM 112-117 hvor deltakerne skal få god kunnskap om spesielle forhold knyttet til intensivmedisinsk vurdering og behandling av barn i alle aldre.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Guro Grindheim (gberner@ous-hf.no) Avd for anestesiologi OUS, Rikshospitalet
Anne Beate Solås (asolaas@ous-hf.no)

Litteratur

Relevant litteratur vil gjøres tilgjengelig på kurset sider på NAKOS 2 mnd før kursstart

Program

KursprogramFant du det du lette etter?