Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi, Tromsø

Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

GODKJENNINGER

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Pediatri
For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:
Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi - 36 timer
Nefrologi og endokrinologi - 18 timer
Immunologi og revmatologi - 18 timer

LÆRINGSMÅL

Etter dette kurset skal LIS kunne:

Revmatologi og Immunologi
Ha kunnskap om diagnostikk, utredning og under supervisjon kunne behandle av akutte immunologiske sykdommer, som Henoch Schønlein purpura, Kawasaki sykdom, virale og reaktive artritter og periodisk feber syndrom (PED-094).

Ha kunnskap om utredning og behandling av revmatiske og autoimmune sykdommer, inkludert juvenil idiopatisk artritt og kjenne til organiseringen av dette tilbudet nasjonalt og regionalt (PED-093)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-095)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling (PED-097)

Ha kunnskap om vaksinasjon og infeksjonsbehandling av barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-098, PED-096, dekkes delvis i Introduksjonskurs 2)

Nefrologi

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom. (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og behandle barn med nefrotisk syndrom og glomerulonefritt, samt indikasjon for nyrebiopsi (PED-111) Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske akutt behandling av hemolytisk uremisk syndrom (PED-112)

Ha god kunnskap om utredning og beherske initial behandling av kongenitt avløpshinder i urinveiene, samt kjenne indikasjoner for profylaktisk behandling, videre utredning og postnatal oppfølging av barn med prenatalt påvist avløpshinder (PED-113)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle proteinuri, samt indikasjoner for nyrebiopsi ved proteinuri (PED-114)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne utrede og behandle akutt og kronisk nyresvikt, inkludert behandling av tilgrunnliggende sykdom (PED-115)

Endokrinologi

Ha god kunnskap om diabetes, både symptomer og tegn samt initial behandling. Kjenne til prinsipper for behandling og bruk av kontinuerlig glukosemåler samt programmet for oppfølging av barn med diabetes, her under symptomer for kroniske komplikasjoner (PED 052) (KURS 1 og 6 vil ha fokus på behandling av ketoacidose).

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og initialbehandle kongenitte og ervervede thyreoideasykdommer hos barn og unge. Kjenne prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 053).

Ha god kunnskap om utredning og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet hos barn. Ha kunnskap om prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 054).

Ha god kunnskap om symptomer og tegn på binyrebarksykdom hos barn og unge. Selvstendig kunne starte initial behandling ved binyrebarksvikt, også hos nyfødte, og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED 056)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne identifisere symptomer og tegn på unormal pubertetsutvikling hos barn og unge. Selvstendig kunne klassifisere pubertetsstadium hos jenter. Ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling. (PED 058)

Kjenne symptomer og tegn på feil i somatisk kjønnsutvikling og kunne henvise til videre utredning og behandling (PED 059)

Kjenne symptomer og tegn på de ulike former for hypofysesvikt hos barn og unge, herunder nyfødte, og ha kunnskap om videre utredning og behandling (PED 060)

KURSKOMITÈ

Endokrionologi/Nefrologi

Helse Vest: Henrik Underthun Irgens 
Helse Vest: Damian Brackman
Helse Sør-Øst: Ingvild Menes Sørensen
Helse Vest: Rønnaug Ødegård
Helse Nord: Arne Stokke
Helse Sør-Øst: Anna Bjerre

Revmatologi/Immunologi

Helse Nord: Ellen Berit Nordal, overlege, forsker, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. (kursleder)
Helse Midt: Marite Rygg, professor, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
Vest: Karin Tylleskär, konst. klinikkdirektør, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus
Helse Sør-Øst: Torstein Øverland, overlege, OUS – Rikshospitalet, ansvarlig for Immunologi – immunsvikt-delen av kurset
LIS-lege: Anette Lundestad, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.

ANTALL DELTAKERE

50

KURSAVGIFT

Kr 7.300,-.

Lunsj og pauseservering, kr 300,- pr. dag, dekkes av hver enkelt deltaker,- og faktureres sammen med kursavgift. 

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Fakturareferanse er påkrevd ved påmelding.


Fant du det du lette etter?