Pediatrikurs 1. Introduksjonskurs 1. (PED) Våren 2024

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer (35 t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer (24 t)

Læringsmål

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Kurs i Pediatri 1 er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål.pdf


Kursavgift

Kr 9450,- inkl. lunsj og pauseservering.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 mnd før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

45

Litteratur

Relevante artikler og hand-outs deles ut i digital kursmappe til alle deltakerne. Informasjon om dette vil bli sendt ut til deltakerne før kurset. 

Kurskomite

Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
Hildegunn Granslo (LIS)
Torbjørn Nag (Helse Midt)
Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

Annen informasjon

Kurset heter introkurs 1 - Akutt pediatri i ny spesialistutdanning. Kurset bygger på kurs i Praktisk pediatri i gammels spesialistutdanning. Kurset er utvidet fra 24 timer til 35 timer.

Program (tentativt)

Tentativt program Pediatri 1 vår 2024.pdf


Fant du det du lette etter?