Pediatri kurs 9 - Nyfødtmedisinske teknikker, Vår 2020

Kurs, 03.02.2020-07.02.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Når og hvor

Dato
03.02.2020-07.02.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 09 - avsluttes fredag kl 15:30
Sted
OUS. Institutt for kirurgisk forskning,
Rikshospitalet (Mandag-Torsdag)
SIM-senteret Ullevål (Fredag)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for hel uke er dette tellende med 35 timer.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om vanlige nyfødtmedisinske teknikker samt kjenne til prinsipper for god samhandling i akuttsituasjoner «crew resource management». Hoveddelen av kurset benyttes til å gi kursdeltagerne anledning til å øve praktiske ferdigheter på modell. Ferdighetstreningen inkluderer bl.a: etablering av intraossøs nål og intravenøs tilgang inklusive perkutan CVK (LM PED-015, PED-016 og PED-020), blærepunksjon (LM- PED-022), anleggelse av arteriekran (LM PED-021) og navlekateter (LM PED-019), intubasjon (LM-PED-025), anleggelse av thoraxdren (LM PED-023), spinalpunksjon (LM PED-017), bag/maske ventilasjon (LM PED-024) og avansert hjertelungeredning av nyfødte (LM-PED-122). Modellene som benyttes er dukke, human navlesnor samt levende (anestesert) rotte og spedgris. Etter endt kurs skal deltagerne ha god kunnskap om alle overnevnte prosedyrer og kunne utføre dem selvstendig, evt under supervisjon, på syke nyfødte.

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj) + egenandel forbruksmatriell 8000 NOK

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Astri Lang, Nyfødt intensiv Avd OUS (kursleder for vinterkurs),
alang@ous-hf.no
Øvrig kurskomite:
Jannicke Hanne Andresen, overlege – Henrik Rasmussen, veterinær, avd. komparativ medisin OUS - Vivi Bull Stubberud, spesialsykepleier – Vigdis Skaug, spesialsykepleier

Litteratur

Kurskompendium inklusive korte filmer som kan lastes ned fra nett gjøres elektronisk tilgjengelig for kursdeltagerne ca 2 uker før kursstart. Kurslitteratur forutsettes lest/gjennomgått av deltagere før hver kursdag slik at tiden med dyremodellene på laboratoriet kan utnyttes maksimalt.

Program

Mandag
9-1030 Teori Dokumentasjon og sterile prosedyrer, Perifer venetilgang, Perifer arterietilgang, Behandling av ekstravasering, Percutan CVK
1030-1230 Praktisk trening på modell: Rotte. Teknikker: Perifer venenål, Perifer arterie

1230-1330 Lunsj

1330-1600 Praktisk trening på modell: Rotte. Teknikker: Perkutan CVK

Tirsdag
9-10 Teori Navlekateter, Thoraxdren, Intubering
10-12 Praktisk trening på modell: Dukke. Teknikk: Bag/maske ventilasjon. AHLR

12-13 Lunsj

13-16 Praktisk trening på modell: Dukke / Human navlesnor. Teknikk: Intubasjon, navlekateter.

Onsdag
9-10 Teori Spinalpunksjon, Intraossøs infusjon, Blærepunksjon og blærekateterisering, Sjeldne diagnostiske prosedyrer (post mortem)
10-16 Praktisk trening på modell: Spedgris. Teknikker: IV tilgang og perkutan CVK, Arteriekran, Intraossøs tilgang, Blærepunksjon og urinprøvetaking, Spinalpunksjon, Intubasjon, Thoraxdren (Prosedyrer utføres i den rekkefølgen som her skissert, for best overlevelse for grisene!)

Lunsj 12-13 Tas ut i to puljer da spedgrisen ikke kan etterlates alene.
19-open end Sosialt samvær Olivias i Hegdehaugsveien

Torsdag
9-10 Teori Resuscitering av nyfødte, mottak av premature
10-16 Praktisk trening på modell: Spedgris. Teknikker: Repetisjoner (se onsdag) Post mortem diagnostiske prosedyrer

Lunsj 12-13 Tas ut i to puljer da spedgrisen ikke kan etterlates alene.


Fredag
0800-1530 Team-trening for resuscitering av nyfødte. SIM-treningslab på Ullevål Ferdighetstrening bag/maske på Dukke. Etikk, Kursprøve Kursevaluering

NB! Foredragsholdere og instruktører bestemmes nærmere kursstart.Fant du det du lette etter?