Pediatri kurs 9 - Nyfødtmedisinske teknikker, høst 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer


Læringsutbytte - beskrivelse

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om vanlige nyfødtmedisinske teknikker samt kjenne til prinsipper for god samhandling i akuttsituasjoner «crew resource management». Hoveddelen av kurset benyttes til å gi kursdeltagerne anledning til å øve praktiske ferdigheter på modell. Ferdighetstreningen inkluderer bl.a: etablering av intraossøs nål og intravenøs tilgang inklusive perkutan CVK (LM PED-015, PED-016 og PED-020), blærepunksjon (LM- PED-022), anleggelse av arteriekran (LM PED-021) og navlekateter (LM PED-019), intubasjon (LM-PED-025), anleggelse av thoraxdren (LM PED-023), spinalpunksjon (LM PED-017), bag/maske ventilasjon (LM PED-024) og avansert hjertelungeredning av nyfødte (LM-PED-122). Modellene som benyttes er dukke, human navlesnor samt levende (anestesert) rotte og spedgris. Etter endt kurs skal deltagerne ha god kunnskap om alle overnevnte prosedyrer og kunne utføre dem selvstendig, evt under supervisjon, på syke nyfødte.

Kursavgift

NOK 15 000 (7000 kr (kursavgift uten lunsj) + 8000 kr (egenandel forbruksmateriell)
NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.


Kurskomite

Astrid Maria Lang
Jannicke Hanne Andresen (kursleder), jandrese@ous-hf.no

Litteratur

Kurskompendium inklusive korte filmer som kan lastes ned fra nett gjøres elektronisk tilgjengelig for kursdeltagerne ca 2 uker før kursstart. Kurslitteratur forutsettes lest/gjennomgått av deltagere før hver kursdag slik at tiden med dyremodellene på laboratoriet kan utnyttes maksimalt.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?