Pediatri kurs 8 - Nyfødtmedisin og kardiologi

Kurs, 26.10.2020-30.10.2020, Midt

Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

Når og hvor

Dato
26.10.2020-30.10.2020 
Klokkeslett
Kurset starter 08.30 første dag og avslutter ca kl 15.00 siste kursdag
Sted
St. Olavs hospital, Bevegelsessenteret BS31
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 21.06.2020 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Ragnhild Støen

Kursavgift

7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:

 • Nyfødtmedisin og kardiologi - 36 timer
 • Nyfødtmedisin - 18 timer
 • Kardiologi - 18 timer

Læringsutbytte

Nyfødt: PED-004, PED-026, PED-038-039, PED-041-042, PED-061, PED-100, PED-116-119, PED-121, PED-126, PED-128-129, PED- 131-133, PED-135-136

Kardiologi: PED-100-106, PED-097, PED-012, PED-028

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak

Kurset bygger videre på introkurs I og II. Læringsmål som dekkes av disse kursene: Introduksjonskurs 1: Ped-028 (EKG- tolkning), Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon), Ped-105 (Kardiale bilyder), Ped- 106 (Akutte arytmier). Introduksjonskurs 2: Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope. Ped-107 Hypertensjon

Program

Mandag 26. oktober

Oppstart kl 08:30

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Screening av nyfødte (puloxymetri, hørsel, filterkort)
 • Mottak av ekstremt premature med GA<28 uker
 • Mottak og behandling av premature med GA>28 uker
 • Prematuritetsretinopati
 • Intraventrikulær blødning, periventrikulær leukomalasi, slag i nyfødtperioden
 • Ernæring og vitaminer til premature, vekstretarderte barn og andre syke nyfødte
 • Oppfølging av barn med risiko for nevrologisk skjevutvikling
 • Prenatal veiledning før prematur fødsel
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker
Tirsdag 27. oktober

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Lungemisdannelser og utviklingsforstyrrelser; mekoniumsaspirasjon, bronchopulmonal dysplasi
 • Respiratorbehandling av nyfødte
 • Medfødte misdannelser
 • Nekrotiserende enterokolitt og andre tarmsykdommer hos premature barn
 • Neonatal encefalopati etter perinatal asfyksi - hypotermibehandling, prognose
 • Smerter, smerteskåring og smertebehandling i nyfødtperioden
 • (Medikamenter til nyfødte)
 • Abstinens hos nyfødte
 • Avslutning av behandling, når og hvordan
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Onsdag 28. oktober - Del 2 - Nyfødtmedisin og kardiologi

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Sirkulasjonssvikt (inkludert septisk sjokk hos nyfødte)
 • Sirkulasjon før og etter fødsel
 • Persisterende ductus arteriosus, vurdering og behandling
 • Persisterende pulmonal hypertensjon - diagnostikk og behandling
 • Akutt kardiologi i nyfødtperioden
 • Initial vurdering og stabilisering ved medfødte
 • Prenatal vurdering og veiledning ved mistanke om medfødt hjertefeil
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Torsdag 29. oktober - Del 3 Kardiologi

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Hemodynamikk
 • Diagnostiske metoder - klinisk undersøkelse og ekkokardiografi, bildediagnostikk
 • Kateterintervensjoner/kirurgiske metoder/postoperative komplikasjoner
 • Medfødte hjertefeil - diagnose/oppfølging/behandling - enkle feil/shuntfeil, venstresidige feil, høyresidige feil, komplekse hjertefeil
 • Hjertesvikt - patofysiologi, ulike former, behandling
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Fredag 30. oktober

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Arytmier - utredning/behandling/oppfølging
 • Kardiologisk oppfølging av barn med kompleks hjertefeil (inkl. fontan, pulmonal hypertensjon, transplanterte)
 • Tverrfaglig oppfølging av barn med kompleks hjertefeil
 • Risikovurdering ved narkose
 • Kursprøve og evaluering
Avslutning ca. kl. 15:00Fant du det du lette etter?