Pediatri kurs 8 - Nyfødtmedisin og kardiologi

Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

Kursansvarlig

Hans Jørgen Guthe og Kristoffer Brodwall

Kurspris

7200,- for hel uke, 5100,- for halv. Med forbehold om endringer.

Antall deltakere

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:
Nyfødtmedisin og kardiologi - 36 timer
Nyfødtmedisin - 18 timer
Kardiologi - 18 timer

Læringsutbytte

 Nyfødt: PED-004, PED-026, PED-038-039, PED-041-042, PED-061, PED-100, PED-116-119, PED-121, PED-126, PED-128-129, PED- 131-133, PED-135-136

Kardiologi: PED-100-106, PED-097, PED-012, PED-028

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak
Kurset bygger videre på introkurs I og II. Læringsmål som dekkes av disse kursene: Introduksjonskurs 1: Ped-028 (EKG- tolkning), Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon), Ped-105 (Kardiale bilyder), Ped- 106 (Akutte arytmier). Introduksjonskurs 2: Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope. Ped-107 Hypertensjon
 

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag
08:00- 08:25 Velkommen + presentasjon av deltagerne
08:25-08:45 Screening av nyfødte   (PED 117 og 136)
08:45-09:00 Pause
09:00-09:45 Mottak av ekstremt premature 45 min  (PED 119)
09:45-10:00 Pause
10:00-10:45 Gruppearbeid. Mottak og behandling av premature >28 uker (PED 118)
10.45-11:00 Pause
11:00-11:20 Prematuritetsretinopati  (PED 132)
11:20-12:00 IVH, PVL, slag hos premature (PED 135)  (PED 135)
12:00-12:45 Lunsj
12:45 -13:30 Kort forelesning - gruppearbeid. Ernæring til premature og syke nyfødte  (PED 061)
13:30-13:45 Pause
13:45-14:30 Oppfølging av premature og syke nyfødte  (PED135)
14:30-14:45 Pause
14:45- 16:00 Etikk workshop(PED 116)

Tirsdag
08:00-08:20 Quiz – sentrale spørsmål fra dagen før
08:20-09:00 Lungemisdannelser og utviklingsforstyrrelser. mekoniumsaspirasjon, BPD (PED 038, 031)
09:00-09:15 Pause
09:15-10:00 Non invasiv og invasiv respirasjonsstøtte/beh  (PED 026)
10:00-10:15 Pause
10:15-11:00 Gruppearbeid: non-invasiv respirasjonsstøtte
11:00-11:15 Pause
11:15-12:00 Gruppearbeid: Respiratorbehandling
12:00-12:30 Lunsj
12:30-13:10 NEC og SIP  (PED 133)
13:10-13:25 Pause
13:25-14:05 Asfyxi – hypotermibehandling, aEEG og prognose (PED 128 - 129)
14:05-14:20 Pause
14:20-14:45 Gruppearbeid. Mottak av asfyksi – hva gjør du? (PED 128 -129)
14:45-15:00 Pause
15:00-15:20 Smerter og smerteskåring  (PED 004)
15:20-15:45 Abstinens hos nyfødte  (PED 126)
15:45-16:00 Quiz/avslutning
 
Onsdag
08:00-08:20 Quiz – sentrale spørsmål fra dagen før
08:20-08:50 Prenatal vurdering og veiledning
08:50-09:35 Medfødte misdannelser og kirurgiske tilstander  (PED 039, 041 og 042)
09:35-9:50 Pause 
09:50-10:10 Sirkulasjon før og etter fødsel  (PED 100)
10:10-10:40 PDA hos premature  (PED 100)
10:40-10:55 Pause
10:55-11:20 Hemodynamikk  (PED 100)
11:20-12:30 Lunsj
12:30 – 13:15 Sirkulasjonssvikt  (PED 103)
13:15-13:30 Pause
13:30 – 14:10 Gruppearbeid – sepsis
14:10 – 14:25 Pause
14:25 – 15:00 PPHN  (PED 100)
15:00-15:15 Pause
14.15 – 15:45 Gruppearbeid –hemodynamikk
15:45 -16:00 Quiz/avslutning  

Torsdag
08:00-08:30 Quiz – sentrale spørsmål fra dagen før 30 min
0830- 09:30 Diagnostiske metoder (inkl. radiologi og quiz)  (PED 100)
09:30-09:45 Pause
09:45-10:15 Enkle feil/shuntfeil  (PED 100)
10:15-10:30 Pause
10:30-11:00 Venstresidige feil
11.00-11:30 Høyresidige feil  (PED 100)
11:30-12:15 Lunsj
12:15-13:15 Komplekse hjertefeil – univentrikulære feil  (PED 100)
13:15- 13:30 Pause
13.30-14:00 Kateterintervensjoner  (PED 103)
14:00-14:30 Kirurgi  (PED 103)
14:30-14:45 Pause
14.45-15:15 Risikovurdering ved narkose hos nyfødte og hjertebarn 
15:15-16:00 Quiz hjertefeil/avslutning 

Fredag
08:00-08:15 Quiz – sentrale spørsmål fra dagen før
08:15 -08:55 Hjertesvikt  (PED 101, PED 104)
08:55-09:10 Pause
09:10-09:25 Basis EKG – repetisjon
09:25-10:10 Arytmier  (PED 106)
10:10-10:25 Pause
10:25 -11.10 Gruppearbeid kasuistikker
11:10-12:00 Lunsj
12:00-12:45 Akutt kardiologi i nyfødtperioden  (PED 100)
12:45-13:00 Pause
13:00-13:45 Håndtering medfødte hjertefeil  (PED 100)
13:45 -14:00 Pause
14:00-14:45 Kardiologisk oppfølging av barn med hjertefeil (PED 103)
14:45-15:00 Pause
15:00-1600 Prøve/Quiz/evaluering/avslutning

Fant du det du lette etter?