Pediatri kurs 8 - Nyfødtmedisin og kardiologi

WEBINAR
Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

Kursansvarlig

Ragnhild Støen

Kursavgift

7000,- for en hel uke, 3500,- for en halv uke.

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall deltakere

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:

 • Nyfødtmedisin og kardiologi - 36 timer
 • Nyfødtmedisin - 18 timer
 • Kardiologi - 18 timer

Læringsutbytte

Nyfødt: PED-004, PED-026, PED-038-039, PED-041-042, PED-061, PED-100, PED-116-119, PED-121, PED-126, PED-128-129, PED- 131-133, PED-135-136

Kardiologi: PED-100-106, PED-097, PED-012, PED-028

Andre opplysninger

Kriterier for kursopptak

Kurset bygger videre på introkurs I og II. Læringsmål som dekkes av disse kursene: Introduksjonskurs 1: Ped-028 (EKG- tolkning), Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon), Ped-105 (Kardiale bilyder), Ped- 106 (Akutte arytmier). Introduksjonskurs 2: Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope. Ped-107 Hypertensjon

Program

Mandag 26. oktober

Oppstart kl 08:30

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Screening av nyfødte (puloxymetri, hørsel, filterkort)
 • Mottak av ekstremt premature med GA<28 uker
 • Mottak og behandling av premature med GA>28 uker
 • Prematuritetsretinopati
 • Intraventrikulær blødning, periventrikulær leukomalasi, slag i nyfødtperioden
 • Ernæring og vitaminer til premature, vekstretarderte barn og andre syke nyfødte
 • Oppfølging av barn med risiko for nevrologisk skjevutvikling
 • Prenatal veiledning før prematur fødsel
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker
Tirsdag 27. oktober

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Lungemisdannelser og utviklingsforstyrrelser; mekoniumsaspirasjon, bronchopulmonal dysplasi
 • Respiratorbehandling av nyfødte
 • Medfødte misdannelser
 • Nekrotiserende enterokolitt og andre tarmsykdommer hos premature barn
 • Neonatal encefalopati etter perinatal asfyksi - hypotermibehandling, prognose
 • Smerter, smerteskåring og smertebehandling i nyfødtperioden
 • (Medikamenter til nyfødte)
 • Abstinens hos nyfødte
 • Avslutning av behandling, når og hvordan
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Onsdag 28. oktober - Del 2 - Nyfødtmedisin og kardiologi

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Sirkulasjonssvikt (inkludert septisk sjokk hos nyfødte)
 • Sirkulasjon før og etter fødsel
 • Persisterende ductus arteriosus, vurdering og behandling
 • Persisterende pulmonal hypertensjon - diagnostikk og behandling
 • Akutt kardiologi i nyfødtperioden
 • Initial vurdering og stabilisering ved medfødte
 • Prenatal vurdering og veiledning ved mistanke om medfødt hjertefeil
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Torsdag 29. oktober - Del 3 Kardiologi

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Hemodynamikk
 • Diagnostiske metoder - klinisk undersøkelse og ekkokardiografi, bildediagnostikk
 • Kateterintervensjoner/kirurgiske metoder/postoperative komplikasjoner
 • Medfødte hjertefeil - diagnose/oppfølging/behandling - enkle feil/shuntfeil, venstresidige feil, høyresidige feil, komplekse hjertefeil
 • Hjertesvikt - patofysiologi, ulike former, behandling
 • Praktiske øvelser/gruppearbeid/kasuistikker

Fredag 30. oktober

Følgende emner vil bli gjennomgått:

 • Arytmier - utredning/behandling/oppfølging
 • Kardiologisk oppfølging av barn med kompleks hjertefeil (inkl. fontan, pulmonal hypertensjon, transplanterte)
 • Tverrfaglig oppfølging av barn med kompleks hjertefeil
 • Risikovurdering ved narkose
 • Kursprøve og evaluering
Avslutning ca. kl. 15:00

Fant du det du lette etter?