Pediatri kurs 7 - Sosialpediatri, Ungdomsmedisin BUP, nevrologi og metabolske sykdommer

Ny ordning: Anbefalt kurs (35t) i Barnesykdommer

Læringsmål

Kurset tar for seg tema i barnenevrologi, ungdomsmedisin og sosialpediatri som det forventes at spesialister i barnemedisin skal ha kunnskap om.

PED 044 Foreldre-barn- forhold, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED 045 Psykiske belastningsreaksjoner, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED 148 Sosialpediatri Fysisk, psykisk eller seksuelt overgrep eller omsorgssvikt
PED 149 Sosialpediatri Påført hodeskade (filleristingsskade - abusive head trauma)
PED 150 Sosialpediatri Fabrikert eller påført sykdom (Factitious disorder by proxy - Münchhausen by proxy
PED 151 Sosialpediatri Mishandlings- og overgrepssaker
PED 152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
PED 153 Ungdomsårene – spesifikke sykdommer og problemområder
PED 154 Ungdomsårene - oppfølging av kroniske sykdommer
PED 155 Overføring fra barnemedisinsk til voksenmedisinsk oppfølging

mer LM kommer..

Kursavgift

NOK 8250 (inkl lusnj og pauseservering)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Sean Wallace (OUS), Karianne Tøsse (AHUS), Tomas Nordheim Alme (AHUS)

Litteratur

Evt aktuell litteratur for forberedelse vil bli sendt ut til deltakere i forkant av kurset

Andre opplysninger

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Program

Mandag 14.09
08:15  Barnevrologi – Introduksjon, prinsipper og undersøkelse, Sean Wallace
09:00  Utredning av nevrologiske sykdommer, Sean Wallace
09:30 Genetikk, Kaja Selmer

10:00 Pause

10:15 Nevroradiologi, Bård Nedregård
10:45 Nevrofysiologi, Kristian Bernhard Nilsen
11:15 Epilepsi: Definisjon, Epidemiologi og Klassifisering, Kari Modalsli Aaberg

12:15 Lunsj

13:00 Epileptisk syndromer, Anette Ramm-Pettersen
13:30 Prinsipper for medikamentell behandling, Marit Bjørnvold
14:15 Alternative behandlinger (diett, kirurgi, VNS), Anette Ramm-Pettersen

14:45 Pause

15:00 Kasuistikker m/video, Fridny Heimisdottir og Hrisimir Kostov
16:00 Avslutning

 Tirsdag 15.09
 08:30   Nevromuskulære sykdommer, Sean Wallace
09:30   Bevegelsesforstyrelser, Jon Barlinn

10:00   Pause

10:15   Hodepine hos barn: Utredning og behandling,  Gro Anita Gauslå
11:30   Fakomatoser, Hilde Dahl

12:00   Lunsj

12:45   Traumatisk hjerneskade, Hilde Dahl
13:30   Myelomeningocele, Petra Aden

14:00   Pause

14:15   Nevrokirurgi, Ulrika Wiig
15:00   Auto immune cerebrale tilstander, Inger Sandvig
16:00   Avslutning


Onsdag 16.09
 08:30 Cerebral parese,  Guro Andersen
09:30 Cerebral parese, Guro Andersen

10:15 Pause

10:30 Mistanke om og diagnostikk av metabolske sykdommer, Erle Kristensen
11.15 Behandling og oppfølging av metabolske sykdommer,  Trine Tangeraas

12.00 Lunsj

12:45 Nevrometabolske sykdommer, Trine Tangeraas

13:45 Pause

14:45: Mitokondriesykdommer-oversikt &diagnostikk
15:00  Kasuistikker

Torsdag 17.09

Program kurs ungdomsmedisin

0800 Velkommen

0805 Ungdomshelse- hvordan står det til med ungdommene i dag? Ida Jansrud Hammer, barnelege, Haukeland universitetssykehus

0825 Biopsykososial utvikling, vekst og hjernes utvikling Karianne Tøsse, Ahus

PED 152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
0900 Pause
0910 Rettigheter og taushetsplikt Håvard Hatle, barnelege, NTNU

0925 Kommunikasjon med ungdom Anneli Mellblom RBUP, Karianne Tøsse Ahus

1015 Pause
1030 Gynekologiske problemstillinger i ungdomsårene/seksualitet/prevensjon , Kirsten Hald, gynekolog, OUS

PED 153 Ungdomsårene – spesifikke sykdommer og problemområder
1100 Rus Anita von Krogh, Giftinformasjonssentralen
1130 Spiseforstyrrelser Hanne Cecilie Kaspersen BUP Nedre Romerike Ahus

PED 153 Ungdomsårene – spesifikke sykdommer og problemområder
1200

1245 Sammensatte symptomtilstander – en biopsykososial klinisk metode Petter Fundingsrud , klinikkoverlege, Barne-og ungdomsklinikken, UNN

PED 152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
PED 154 Ungdomsårene - oppfølging av kroniske sykdommer
1415 Gode overganger Karianne Tøsse, Ahus
PED 155 Overføring fra barnemedisinsk til voksenmedisinsk oppfølging
1445 Å være ung med en kronisk sykdom , Ungdomsrådet Ahus
Mina Olsen Ryen Oliver Hennie


Fredag 18.09
Sosialpediatri
0800 – Velkommen
0805 - Intro til sosialpediatri: 1 time forelesning
Litt om ACE belastninger, seinere helseproblemer, sospedsirkelen og forekomst.
PED 045 Psykiske belastningsreaksjoner, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED 044 Foreldre-barn- forhold, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser

0900 - Kasuistikker: 1 time gruppe og pleneum. Først individuelt, så i plenum

1000 – Pause

1015 - De kliniske hovedgruppene: 2 timer oversiktsforelesning (beskrive klinisk presentasjon, patofysiologi, stressrelatert patologi, kliniske funn Varselsignaler og røde flagg.)
• Omsorgssvikt
• Fysisk vold inklusive hodeskader
• Seksuelle overgrep
• Emosjonelle overgrep (her vil psykiske belastninger/PTDS inngå)
• Medical child abuse
PED 148 Sosialpediatri Fysisk, psykisk eller seksuelt overgrep eller omsorgssvikt
PED 149 Sosialpediatri Påført hodeskade (filleristingsskade - abusive head trauma)
PED 150 Sosialpediatri Fabrikert eller påført sykdom (Factitious disorder by proxy - Münchhausen by proxy)

1200 - Lunch

1245 - Den systematiske sosialpediatriske undersøkelsen fra A til Å: 2 timer (stasjonsarbeid)
Samtale med barn og foresatte, observasjon av samspill
Kropp generelt: Inklusive systematisk hudstatus med fotodokumentasjon og undersøkelse av tannstatus
Underliv: Bruk av kolposkop, sporsikring og mikrobiologi
Relevante supplerende undersøkelser: Radiologi, øyeundersøkelse, genetikk, øvrig lab. undersøkelser
PED 151 Sosialpediatri Mishandlings- og overgrepssaker

14:45 – Pause

1500 - Etterarbeid: 1 timer forelesning
Samarbeid med barnevern, politi og barnehus
Rettsmedisinske erklæringer og opptreden i retten
Somatisk oppfølging
Henvisning til BUP og oppfølging i BUP regi
PED 151 Sosialpediatri Mishandlings- og overgrepssaker

1600 - Avslutning, oppsummering spm (15min) 

Fant du det du lette etter?