Pediatri kurs 5 - Hematologi og onkologi - vår 2021

WEBINAR
OBS! Ny kursdato! Kurset er flyttet til uke 9.
Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer.
For LiS i gammel ordning, se under

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling.
 • Kjenne til bruk av perifert blodutstryk som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom.
 • Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom.
 • Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter.
 • Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet.
 • Kunne grunnprinsippene i behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn.
 • Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn.
  Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber. 

Kurskomité

 • Magnus Aasved Hjort, St. Olavs hospital
 • Charlotte Olsen, St. Olavs hospital
 • Trond Flægstad, UNN Tromsø
 • Maria W. Gunnes, Haukeland 
 • Bem Zeller, OUS

Godkjenninger

Det er ønskelig med minimum ett års ansiennitet

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Pediatri

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:

 • Hematologi og onkologi - 36 timer
 • Hematologi - 18 timer
 • Onkologi - 18 timer

Kursavgift

7000,- (det tas forbehold om indeksregulering)

Antall deltakere

50

Litteratur

Akutt og generell veileder i pediatri

https://www.barnekreftportalen.no/

Artikler og kompendium som utgis i forbindelse med kurset

Andre opplysninger

Kurset bygger videre på introkurs I og II

Program

Endringer kan forekomme

Mandag 1. mars

09.00-09.15 Åpning av kurset - Magnus Aasved Hjort, St. Olavs hospital
09.15-10.15 Introduksjon og akutte onkologiske tilstander - Maria W. Gunnes, Haukeland
10.15-10.45 Symptomer og faresignaler ved kreft hos barn - Bendik Lund, St. Olavs hospital

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Radiologi ved hematologi og onkologi - Sebastian Abel-Grüner, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital

11.30-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Forstørrede lymfeknuter og lymfom - Maria W. Gunnes

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 Medikamentell behandling av kreft (cytostatika, immunterapi og persontilpasset medisin) - Maria W. Gunnes

14.15-14.30 Pause

14.30-15.15 Beinmargssviktsykdommer og aplastisk anemi - Anne Grete Bechensteen, OUS

15.15-15.45 Trombose - Kirsten Jarvis, OUS

Tirsdag 2. mars

09.00-10.00 Benign hematologi 
                      Gruppe 1: Mikroskopering (1-25)
                      Gruppe 2: Kasuistikker (26-50)
                      Magnus Hjort, Bem Zeller, Anne Grete Bechensteen, Heidi Glosli, Trond Flægstad.

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Benign hematologi 
                      Gruppe 1: Mikroskopering
                      Gruppe 2: Kasuistikker
11.00-11.30 Anemi (hemolytisk anemi, HUS, aplastisk anemi) - Anne Grethe Bechensteen, OUS

11.30.11.45 Pause

11.45-12.30 Jernmangel - og innvandreranemi - Anne Grethe Bechensteen

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Benign hematologi 
                      Gruppe 1: Kasuistikker
                      Gruppe 2: Mikroskopering
                      Magnus Hjort, Bem Zeller, Anne Grete Bechensteen, Heidi Glosli, Trond Flægstad

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Benign hematologi
                      Gruppe 1: Kasuistikker - diskusjon
                      Gruppe 2: Mikroskopering

15.30-16.00 Blødersykdom - Heidi Glosli, OUS

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 ITP og transfusjon av erytrocytter og trombocytter - Bem Zeller

Onsdag 3. mars

09.00 – 10.00 Akutt leukemi
                         Gruppe 1: Mikroskopering                
                         Gruppe 2: Kasuistikker                      
Magnus Hjort, Bendik Lund, Bem Zeller, Jochen Büchner, Trond Flægstad

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Akutt leukemi
                        Gruppe 1: Mikroskopering
                        Gruppe 2: Kasuistikker – diskusjon
11.00 – 11.30 Akutt leukemi (ALL og AML) - Bendik Lund og Bem Zeller           

11.30 – 11.45 Pause                                                                              

11.45 – 12.30 Akutt leukemi (ALL og AML) - Bendik Lund og Bem Zeller

12.30 – 13.30 Lunsj

13.30 – 14.30 Akutt leukemi
                         Gruppe 1: Kasuistikker                     
                         Gruppe 2: Mikroskopering                
Magnus Hjort, Bendik Lund, Bem Zeller, Jochen Büchner, Trond Flægstad 

14.30 – 14.45 Pause                                                                               

14.45 – 15.30 Akutt leukemi
                         Gruppe 1: Kasuistikker - diskusjon
                         Gruppe 2: Mikroskopering
15.30 – 16.15 Infeksjoner og vaksinering av immunsupprimerte barn - Trond Flægstad

16.15 – 16.30 Pause

16.30 – 17.15 Stamcelletransplantasjon og CAR-T - Jochen Büchner, OUS

Torsdag 4. mars

09.00-10.00 Kasuistikker solide svulster utenfor CNS - Ellen Ruud, OUS

10.00-10.15 Pause

10.15-11.15 Solide svulster utenfor CNS - Bem Zeller, OUS

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Barnekirurgi ved kreft hos barn (kirurgi + CVK) - Camilla Müller, seksjon for barnekirurgi, St. Olavs hospital
12.00-12.30 Sentralt venekateter - TBA

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Kasuistikker svulster i sentralnervesystemet (CNS) - Einar Stensvold, OUS

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Svulster i sentralnervesystemet - Einar Stensvold

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Seneffekter - Einar Stensvold, OUS

Fredag 5. mars

09.00-09.30 Støttebehandling kreft hos barn (smerte, kvalme) - Charlotte Olsen, St. Olavs hospital

09.30-10.00 Strålebehandling av barn med kreft - Hanne Tøndel, Kreftklinikken, St. Olavs hospital

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Kreftgenetikk og predisposisjon for kreft - Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS
10.45-11-15 Histiocytoser - Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Psykososiale aspekter hos barn med alvorlig sykdom - Trond Diseth, OUS

12.15-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Foreldreperspektivet: En mor og kollega forteller - Stine Sandven-Thrane
13.30-14.45 Palliativ behandling i livets sluttfase. Praktisk behandling, kommunikasjon og etiske betraktninger - Berge Solheim, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU/Janicke Marita Syltern, St. Olavs hospital, Maria W. Gunnes, Haukeland

14.45-15.00 Avslutning av kurs med kahoot

Ca. 15.00 Kurset slutt

Fant du det du lette etter?