Pediatri Kurs 5 - Hematologi og onkologi

Kurs, 02.03.2020-06.03.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i barnesykdommer.
Gammel ordning: se under

Når og hvor

Dato
02.03.2020-06.03.2020 
Klokkeslett
Oppstart kl. 12.00 første kursdag og avsluttes kl 15.30 siste kursdag
Sted
St.Olavs Hospital, Kunnskapssenteret KS11
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 24.11.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Magnus Aasved Hjort

Kursavgift

 7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer tilsvarende gamle kursene "Pediatrisk hematologi" eller "Kreft hos barn", for hel uke er dette tellende med 35 timer.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne:
Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling.
Kjenne til bruk av perifert blodutstryk som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom.
Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom.
Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter.
Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet.
Kunne grunnprinsippene i behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn.
Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn.
Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber.

Læringsmål: PED-018, PED-077 til 079, PED-081 til 086.

Litteratur

Generell og akutt veileder i pediatri
www.barnekreftportalen.no
Oversiktsartikler sendes ut før og under kurs

Andre opplysninger

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer tilsvarende gamle kursene "Pediatrisk hematologi" eller "Kreft hos barn"

Program

Mandag 02.03.2020
Kursleder: Magnus Hjort

12.00-12.15 Åpning av kurset
                    Magnus Aasved Hjort, St.Olavs hospital
12.15-13.00 Introduksjon og akutte onkologiske tilstander (PED-083. 084)
                    Maria W. Gunnes, Haukeland
13.00-13.30 Symptomer og faresignaler ved kreft hos barn (PED-083, 084)
                    Bendik Lund, St.Olavs hospital

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 Radiologi ved barnekreft (PED-083, 084)
                    Sebastian Abel-Grüner, Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs 
                    hospital.
14.15-15.00 Forstørrede lymfeknuter og lymfom (PED-083, 077, 018)
                    Maria W. Gunnes, Haukeland

15.00-15.15 Pause

15.15-16.15 Medikamentell behandling av kreft (cytostatika, immunterapi og
                    persontilpasset medisin) (PED-085)
                    Maria W. Gunnes, Haukeland

16.15-16.30 Pause

16.30-17.15 Genetikk, diagnostikk og  predisposisjons syndromer (PED-083).
Randi Hovland, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland.

17.15            Slutt


Tirsdag 03.03.2020. Kurssted: TBA
Kursleder: Magnus Hjort

09.00-10.00 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe 1: Mikroskopering (Kurssal 11?)
                    Gruppe 2: Kasuistikker  (3 grupper á
                     7-8)
                    Magnus Hjort, St.Olavs hospital
                    Bem Zeller, Anne Grete Bechensteen, Heidi Glosli, OUS.
                   Trond Flægstad, UNN Tromsø

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe 1: Mikrobiologi
                    Gruppe 2: Kasuistikker -  diskusjon 
11.00-11.30 Anemi (hemolytisk anemi, HUS, aplastisk anemi) (PED-078)
                    Anne Grete Bechensteen, OUS

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Jernmangel- og innvandreranemi (PED-078). Anne Grete Bechensteen, OUS

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe1: Kasuistikker 
                    Gruppe 2: Mikroskopering (Kurssal 11)
                    Magnus Hjort - St.Olavs hospital, Bem Zeller - OUS,  Trond
                    Flægstad - UNN, Tromsø, Anne Grete Bechensteen,
                    Heidi Glosli, OUS. 

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Benign hematologi 
                    Gruppe 1: Kasuistikker - diskusjon 
                    Gruppe 2: Mikroskopering
15.30-16.00 Blødersykdom (PED-081). Heidi Glosli, OUS

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 ITP og transfusjon av erytrocytter og trombocytter (PED-079)
                     Bem Zeller, OUS

17.00            Slutt

Onsdag 04.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-10.00 Akutt leukemi (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Mikroskopering (kurssal 11)
                    Gruppe 2: Kasuistikker                     
                    Magnus Hjort, Bendik Lund - St.Olavs hospital,
                    Bem Zeller, OUS. Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS
                   Trond  Flægstad, UNN Tromsø

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Akutt leukemi  (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Mikroskopering 
                    Gruppe 2: Kasuistikker - diskusjon 

11.00-11.30 Akutt leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Bendik Lund. St.Olavs hospital. Bem Zeller, OUS

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Akutt leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Bendik Lund, St.Olavs hospital. Bem Zeller, OUS

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Akutt leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Kasuistikker 
                    Gruppe 2: Mikroskopering (Kurssal 11)
                    Magnus Hjort, Bendik Lund - St.Olavs hospital
                    Bem Zeller, Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS, 
                    Trond Flægstad, UNN Tromsø

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Akutt leukemi (ALL og AML) (PEM-083, 018)
                    Gruppe 1: Kasuistikker - diskusjon 
                    Gruppe 2: Mikroskopering

15.30-16.15 Infeksjoner og vaksinering av immunsupprimerte barn (PED-083)
                    Trond Flægstad, UNN Tromsø

16.15-16.30 Pause

16.30-17.15 Stamcelletransplantasjon og CAR-T (PED-085) 
                    Jochen Büchner, Rikshospitalet, OUS

17.15             Slutt

Torsdag 05.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-10.00 Kasuistikker solide svulster utenfor CNS (PED-083)
                    Ellen Ruud, OUS

10.00-10.15 Pause

10.15-11.15 Solide svulster utenfor CNS (PED-083)
                     Ellen Ruud. OUS

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Barnekirurgi ved kreft hos barn (Kirurgi + CVK)(PED-083)
                    Thorstein Sæter, Seksjon for barnekirurgi, St. Olavs hospital

12.00-12.30 Tromboser og CVK-komplikasjoner (PED-083)
                    Ellen Ruud, OUS

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Kasuistikker svulster i sentralnervesystemet (CNS)(PED-083)
                    Kristin Solem, St.Olavs hospital

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Svulster i sentralnervesystemet, inkl nevrokirurgi (PED-083)
                    Kristin Solem, St. Olavs hospital
                    TBA, Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital.

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Seneffekter av kreftbehandling (PED-085)
                    Ellen Ruud, OUS

16.45            Slutt

Fredag 06.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-09.30 Støttebehandling kreft hos barn (Smerter, kvalme) (PED-083)
                    Charlotte Olsen, St. Olavs hospital


09.30-10.00 Strålebehandling av barn med kreft (PED-083)
                    Petter Brandal, Radiumhospitalet, OUS

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Palliasjonsbehandling (PED-085)
                    Anne Kvikstad, Seksjon for lindrende behandling,
                    St. Olavs hospital

10.45-11.15 Histiocytoser (PED-083)
                    Monica Cheng Munthe-Kaas, OUS

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Foreldreperspetivet: En mor og kollega forteller (PED-085)
                     Stine Sandven-Thrane

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Psykososiale aspekter hos barn med alvorlig sykdom (PED-085)
                    Trond Diseth, OUS

13.45-14.30 Etikk (PED-085)
                    Berge Solberg, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
                    Kristin Solem, St. Olavs hospital

14.30-15.00 Avslutning av kurs med Kahoot 

ca 15.00      Slutt.

Fant du det du lette etter?