Pediatri Kurs 5 - Hematologi og onkologi

Kurs, 02.03.2020-06.03.2020, Midt

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i barnesykdommer.
Gammel ordning: se under

Når og hvor

Dato
02.03.2020-06.03.2020 
Klokkeslett
Oppstart kl. 12.00 første kursdag og avsluttes ca kl 15 siste kursdag
Sted
St.Olavs Hospital
 
Arrangør
Regionalt utdanningssenter Midt
Påmeldingsfrist 24.11.2019 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema  

Kursansvarlig

Magnus Aasved Hjort

Kursavgift

 7000,-

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

50

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer tilsvarende gamle kursene "Pediatrisk hematologi" eller "Kreft hos barn", for hel uke er dette tellende med 35 timer.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal LIS kunne:
Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling.
Kjenne til bruk av perifert blodutstryk som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom.
Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom.
Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter.
Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet.
Kunne grunnprinsippene i behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn.
Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn.
Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber.

Læringsmål: PED-018, PED-077 til 079, PED-081 til 086.

Litteratur

Generell og akutt veileder i pediatri
www.barnekreftportalen.no
Oversiktsartikler sendes ut før og under kurs

Andre opplysninger

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer tilsvarende gamle kursene "Pediatrisk hematologi" eller "Kreft hos barn"

Program

Mandag 02.03.2020
Kursleder: Magnus Hjort

12.00-12.15 Åpning av kurset
                    Magnus Aasved Hjort, St.Olavs hospital
12.15-13.00 Akutte onkologiske tilstander (PED-083. 084)
                    Bendik Lund, St.Olavs hospital
13.00-13.30 Symptomer og faresignaler ved kreft hos barn (PED-083, 084)
                    Bendik Lund, St.Olavs hospital

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 Radiologi ved barnekreft (PED-083, 077, 018)
                    TBA
14.15-15.00 Forstørrede lymfeknuter og lymfom (PED-083, 077, 018)
                    Maria W. Gunnes, Haukeland Universitetssykehus

15.00-15.15 Pause

15.15-16.15 Medikamentell behandling av kreft (cytostatika, immunterapi og
                    persontilpasset medisin) (PED-085)
                    Maria W. Gunnes, Haukeland Universitetssykehus

16.15-16.30 Pause

16.30-17.15 Genetikk, utredning og predisposisjon (PED-083)

17.15            Slutt

Tirsdag 03.03.2020
Kursleder: Magnus Hjort

09.00-10.00 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe 1: Mikroskopering
                    Gruppe 2: Kasuistikk - gruppearbeid med veileder (3 grupper á
                     7-8)
                    Magnus Hjort, St.Olavs hospital
                    Bem Zeller, OUS. Trond Flægstad, UNN Tromsø

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe 1: Mikrobiologi
                    Gruppe 2: Kasuistikker - felles diskusjon med veiledere
11.00-11.30 Anemi (hemolytisk anemi, HUS, aplastisk anemi) (PED-078)
                    TBA

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Jernmangel- og innvandreranemi (PED-078)

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe1: Kasuistikker - gruppearbeid med veileder (3 grupper á
                    7-8)
                    Gruppe 2: Mikroskopering
                    Magnus Hjort - St.Olavs hospital, Bem Zeller - OUS,  Trond
                    Flægstad - UNN, Tromsø.

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Benign hematologi (PED-077, 078)
                    Gruppe 1: Kasuistikker - felles diskusjon med veiledere
                    Gruppe 2: Mikroskopering

15.30-16.00 Blodsykdom (PED-081)

16.00-16.15 Pause

16.15-17.00 ITP og transfusjon av erytrocytter og trombocytter (PED-079)
                     Bem Zeller, OUS

17.00            Slutt

Onsdag 04.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-10.00 Leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Mikroskopering
                    Gruppe 2: Kasuistikker - gruppearbeid med veileder
                    (3 grupper á 7-8)
                    Magnus Hjort, Bendik Lund - St.Olavs hospital,
                    Bem Zeller, OUS. Trond Flægstad, UNN Tromsø

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Mikroskopering 
                    Gruppe 2: Kasuistikker - felles diskusjon med veiledere
11.00-11.30 Leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Bendik Lund. St.Olavs hospital. Bem Zeller, OUS

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30 Leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Bendik Lund, St.Olavs hospital. Bem Zeller, OUS

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Leukemi (ALL og AML) (PED-083, 018)
                    Gruppe 1: Kasuistikker - gruppearbeid med veileder
                    (3 grupper á 7-8)
                    Gruppe 2: Mikroskopering
                    Magnus Hjort, Bendik Lund - St.Olavs hospital
                    Bem Zeller, OUS, Trond Flægstad, UNN Tromsø

14.30-14.45 Pause

14.45-15.30 Leukemi (ALL og AML) (PEM-083, 018)
                    Gruppe 1: Kasuistikker - felles diskusjon med veiledere
                    Gruppe 2: Mikroskopering
15.30-16.00 Histiocytoser (PED-083)
                    TBA

16.00-16.15 Pause

16.15 - 17.00 Infeksjoner og vaksinering av immunsupprimerte (PED-086)
                      Trond Flægstad, UNN Tromsø

17.00             Slutt

Torsdag 05.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-10.00 Kasuistikker solide svulster (PED-083)
                    TBA

10.00-10.15 Pause

10.15-11.15 Solide svulster (PED-083)
                     TBA    

11.15-11.30 Pause

11.30-12.00 Barnekirurgi ved kreft hos barn (Kirurgi + CVK)(PED-083)
                    TBA
12.00-12.30 Tromboser og CVK-komplikasjoner (PED-083)
                    TBA

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Kasuistikker svulster i sentralnervesystemet (CNS)(PED-083)
                    TBA

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Svulster i sentralnervesystemet, inkl nevrokirurgi (PED-083)
                    TBA

15.45-16.00 Pause

16.00-16.45 Seneffekter av kreftbehandling (PED-085)
                    TBA

16.45            Slutt

Fredag 06.03.2020
Kursleder Magnus Hjort

09.00-09.30 Støttebehandling kreft hos barn (Smerter, kvalme) (PED-083)
                    TBA
09.30-10.00 Strålebehandling av barn med kreft (PED-083)
                    TBA

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Psykosiale aspekter hos barn med alvorlig sykdom (PED-085)
                    TBA

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Etiske problemstillinger hos barn med alvorlig sykdom (PED-085)
                    TBA

12.00-13.0 Lunsj

13.00-13.30 Palliasjonsbehandling (PED-085)
                    TBA
13.30-14.00 Stamcelletransplantasjon (PED-085)
                    TBA
14.00-14.45 Avslutning av kurs med Kahoot og kursprøve

ca 14.45       Slutt.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.