Pediatri kurs 4 - Allergi og lungesykdommer. Gastroenterologi

Kurs, 10.02.2020-14.02.2020, Vest

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Se under

Når og hvor

Dato
10.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Sted
Haraldsplass Diakonale Sykehus, SMU-bygget, auditorium. Ulriksdal 8, Bergen
 
Arrangør
Regionalt Utdanningssenter Vest
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding Kurset er fullt, søkere settes direkte på venteliste og kontaktes dersom det blir ledig plass.  

Læringsmål

Kurset vil ta for seg følgene læringsmål i pediatri; PED 032-37 og PED 061-62 + 064 + 066-72 + 097. Disse læringsmålene omfatter gastroenterologi, lunge, astma, og allergi. De øvrige LM innenfor disse faggruppene som ikke er nevnt her, vil bli undervist i i andre kurs (eks. introkursene).

Godkjenninger

Ny ordning:
Kurset er anbefalt i Barnesykdommer

Gammel ordning: 
For LIS i Barnesykdommer i gammel ordning er kurset godkjent med følgende timetall i henhold til hvor mange dager man deltar:
Full uke: 36 timer
1 dag: 7 timer
2 dager: 15 timer
3 dager: 22 timer

Antall deltakere

Maks 45

Kurskomite

Hege Clemm (hsyh@helse-bergen.no) Leder lunge/astma
Erling Tjora (erling.tjora@helse-bergen.no) Leder gastro
Geir Håland (geir.haland@medisin.uio.no) Leder Allergi

Program

Mandag (LUNGE)
08.30-09.00 Lungeintro - anamnese og kliniske funn. 
09.00-09.25 Lungefunksjonstesting 
09.25-09.50 Indikasjoner for bildediagnostikk og tolkning. 
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30Hva er astma? (alder, fenotyper)
10.30-11.00 Inhalasjonsbehandling 
11.00-11.30 Vanskelg astma - når man ikke kommer til mål 
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 Pusteproblemer under aktivitet
12.45-13.15 
13.15-13.30 Pause
13.30-14.00 Pusteproblemer under søvn 
14.00-14.30 Hjemmerespirasjonsstøtte og slimmobilisering 
14.30-14.45 Pause
14.45-16.15 Symptomer fra luftveiene med kasuistikker 
 
Tirsdag (LUNGE)
08.30-09.00 Indkasjoner for bronkoskopi (atelektaser, malasier)
09.00-09.25 Sentrale luftveisaomalier (laryngotrakeobronkomalasi)
09.25-09.50 Ciliedyskinesi, bronkiektasier.
09.50-10.00 Pause
10.00-10.30 Cystisk fibrose
10.30-11.00 Medfødte lungesykdommer (inkl. CPAM)
11.00-11.30 Interstitielle lungesykdommer og kronisk aspirasjon
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.45 Praktisk Lunge (spirometri og tolkning)
12.45-13.15 Praktisk Lunge (spirometri og tolkning)
13.15-13.30 Pause
13.30-14.00 Praktisk Lunge (Provokasjonstester + EILO)
14.00-14.30
14.30-14.45 Pause
14.45-15.15 Praktisk Lunge (Inhalasjoner og medikamenter)
15.15-15.45 Praktisk Lunge (Inhalasjoner og medikamenter)
15.45-16.15 Oppsummering

Onsdag (ALLERGI)
08.30-09.30Allergi. Introduksjon (Bakgrunn, Utredning, Behandling)
09.30-09.45 Pause
09.45-10.45 Matvare allergier-intoleranser
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Utredning matvareallergier (Anamnese og laboratorieundersøkelser)
11.30-12.00 Kostprovokasjoner
12.00-12.45 Lunsj
12.45-14.00 Behandling av matvareallergier, toleranseutvikling/når reteste
14.00-15.00 Praktisk allergologi 
15.00-15.30 Allergen spesifikk immunterapi
15.30-16.00 Forebygging av allergier
16.00-16.30 Oppsummering, tilbakemellding, kursprøve

Torsdag (GASTRO)
08.30-09.30 Utredning av gastrointestinale tilstander (inkl. endoskopi og bildediagnostikk
09.30-09.15 Gastroøsofageal reflukssykdom og annen øsofagussykdom
10.15-10.30 Beinstrekk
10.30-12.00 Inflammatorisk tarmsykdom, diagnostikk og behandling
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.30 Kirurgiske problemstillinger hos barn (ikke akuttkirurgiske)
13.30-14.30 Workshops, Pankreassykdommer, Dysmotilitet, Itenstinal svikt/intraktabel diare
14.30-14.45 Beinstrekk
14.45-16.00 Kasuistikker

Fredag (GASTRO)
08.30-09.30 Cøliaki
09.15-10.30 Failure to thrive utredning
10.30-10.45 Beinstrekk
10.45-11.45 Ernæring (Inkludert parenteral ernæring)
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Neonatal cholestase
13.15-13.45 Autoimmun leversykdom
13.45-14.00 Leverstrekk
14.00-15.15 Leversvikt og levertransplantasjon
15.15-16.15 Kasuistikker

Fant du det du lette etter?