Pediatri kurs 2 - Introduksjonskurs 2

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Læringsmål

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.

«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde. «Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger» og «Barnepalliasjon» er andre fokusområder. Kursets to siste dager dekker store deler av feltet «Infeksjoner hos barn».

I programmet (PDF) er det lenker til anbefalte selvstudier før, under og etter kurset. Vi anbefaler alle om å møte forberedt. Læringsutbyttet blir da større! Presentasjoner fra kurset vil bli distribuert i egen nettsky. Adresse og passord sendes på epost til deltakerne før kurset.


Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter


Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)
Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)
Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser


Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider


Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt


Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese


Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning


Hematologi
Ped- 078 Anemi


Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt


Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon


Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese


Neonatologi
Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner


Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)


Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling


Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler
Ped-161 Oppslagsverk (dekkes av elæring, lenke sendes ut på forhånd)

Dekkes av andre kurs (tatt ut av opprinnelige program)
Ped- 082 Lymfadenopati (annet kurs)
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden (annet kurs)
Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (elæring eller selvstudium)


 

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marius Skram

Ved spørsmål om kursets innhold og gjennomføring (dersom du har kursplass), ta kontakt med intro2pediatri@gmail.com

Litteratur

Relevante kapitler i «Veileder i pediatri» skal gjennomgås på forhånd.
Annet pensum sendes ut i forkant av kurset

Andre opplysninger

Status per 7. oktober (covid):
Kurset vil bli avholdt som oppmøtekurs i tråd med gjeldene smittevernbestemmelser.

Vi lager et eget tilbud til deltakere som ikke kan møte grunnet lette covid-suspekte symptomer eller av andre grunner.
Alle plenumsinnlegg vil bli overført via nettet på https://whereby.com

Alle hjemmesittende deltakere samles i samme gruppe under de parallelle sesjonene mandag til torsdag

Informasjon om bruk av https://whereby.com distribueres på forhånd

Med en slik hybridløsning kan det være vanskelig å sørge for et optimalt utbytte for alle i salen og hjemme, men vi skal prøve så godt vi kan

Kurset gjøres heldigitalt dersom smittesituasjonen skulle endre seg til det verre. Dette kan skje fram til kursstart, men også i løpet av kurset.

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Vi veksler mellom undervisning i auditorium og undervisning i små grupper. Vi oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål og bidra i diskusjoner underveis.


Parkering i parkeringsgarasjen koster kr 250 per dag og dekkes av Legeforeningen (fond 3, egenandel totalt kr 500)


Program

Program (PDF)

Kontakt

Ved spørsmål om kursplass og venteliste, vennligst kontakt
E-post: regutkurs@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?