Pediatri kurs 2 - Introduksjonskurs 2 - AVLYST!

Kurs, 20.04.2020-24.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Når og hvor

Dato
20.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 8:30 - avsluttes fredag kl 15
Sted
Oslo Universitetssykehus,
Rikshospitalet alle dager
(NB! Spør i resepsjonen om romnummer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer

For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for hel uke er dette tellende med 35 timer.

 

Læringsmål

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.

«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde.

«Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger» og «Barnepalliasjon» er andre fokusområder. Kursets to siste dager dekker store deler av feltet «Infeksjoner hos barn».


Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:

Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter

Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)

Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)

Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser

Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider

Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt

Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden

Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil (forutsetter at elæring er på plass)
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning (forutsetter at elæring er på plass)

Hematologi
Ped- 078 Anemi
Ped- 082 Lymfadenopati

Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt

Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon

Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese

Neonatologi
Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner

Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling

Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Oppslagsverk (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (forutsetter at elæring er på plass)

 

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marius Kurås Skram; uxskmt@ous-hf.no

Litteratur

Relevante kapitler i «Veileder i pediatri» skal gjennomgås på forhånd.
Annet pensum sendes ut i forkant av kurset

Andre opplysninger

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Vi veksler mellom undervisning i auditorium og undervisning i små grupper. Vi oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål og bidra i diskusjoner underveis.

Program

Kursprogram
Fant du det du lette etter?