Pediatri kurs 2 - Introduksjonskurs 2

Kurs, 20.04.2020-24.04.2020, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Når og hvor

Dato
20.04.2020-24.04.2020 
Klokkeslett
Kursstart mandag kl 8:30 - avsluttes fredag kl 15
Sted
Oslo
(mer info kommer)
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Kurset er fulltegnet 

Læringsmål

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.

 

«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde.

 

«Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger» og «Barnepalliasjon» er andre fokusområder. Kursets to siste dager dekker store deler av feltet «Infeksjoner hos barn».

 


Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:


Generell pediatri

Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter

 

Praktiske ferdigheter

Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)


Allergologi og lungesykdommer

Ped-032 Allergiske sykdommer

Ped-033 Atopisk eksem

Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)

 

Barnepsykiatriske tilstander

Ped-049 Psykosomatiske lidelser

 

Endokrinologi

Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)

Ped-057 Bruk av glukokortikoider

 

Ernæring

Ped-061 Ernæringsanbefalinger

Ped-063 Overvekt

 

Gastroenterologi og leversykdommer

Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)

Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)

Ped-071 Obstipasjon og enkoprese

Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden

 

Genetikk og metabolske sykdommer

Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil (forutsetter at elæring er på plass)

Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning (forutsetter at elæring er på plass)

 

Hematologi

Ped- 078 Anemi

Ped- 082 Lymfadenopati

 

Infeksjoner

Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer

Ped-090 Importfeber

Ped-091 Tuberkulose

Ped-092 HIV og hepatitt

 

Kardiologi

Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon

Nefrologi

Ped-108 Urininkontinens og enurese

Neonatologi

Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner

Nevrologi

Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)

Ped-143 Hodepine

Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid

Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

 

Ungdomsmedisin

Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling

 

Legemidler til barn

Ped-160 Administrasjon av legemidler (forutsetter at elæring er på plass)

Ped-161 Oppslagsverk (forutsetter at elæring er på plass)

Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (forutsetter at elæring er på plass)

 

Kursavgift

NOK 7000,- (uten lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marius Kurås Skram; uxskmt@ous-hf.no

Litteratur

Relevante kapitler i «Veileder i pediatri» skal gjennomgås på forhånd.
Annet pensum sendes ut i forkant av kurset

Andre opplysninger

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Vi veksler mellom undervisning i auditorium og undervisning i små grupper. Vi oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål og bidra i diskusjoner underveis.

Program

Kursprogram
Fant du det du lette etter?