Pediatri kurs 2 - Introduksjonskurs 2

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer

Læringsmål

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.
«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde.
«Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger» og «Barnepalliasjon» er andre fokusområder. Kursets to siste dager dekker store deler av feltet «Infeksjoner hos barn».

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter
Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)
Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)
Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser
Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider
Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt
Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden
Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil (forutsetter at elæring er på plass)
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning (forutsetter at elæring er på plass)
Hematologi
Ped- 078 Anemi
Ped- 082 Lymfadenopati
Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt
Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon
Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese
Neonatologi
Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner
Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)
Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Oppslagsverk (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (forutsetter at elæring er på plass)

 

Kursavgift

NOK 8250,- (inkl lunsj)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Marius Skram

Ved spørsmål om kursets innhold og gjennomføring (dersom du har kursplass), ta kontakt med intro2pediatri@gmail.com

Litteratur

Relevante kapitler i «Veileder i pediatri» skal gjennomgås på forhånd.
Annet pensum sendes ut i forkant av kurset

Andre opplysninger

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Vi veksler mellom undervisning i auditorium og undervisning i små grupper. Vi oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål og bidra i diskusjoner underveis.

Program

Under utarbeidelse

Kontakt

Ved spørsmål om kursplass og venteliste, vennligst kontakt
E-post: regutkurs@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?