Pediatri Kurs 1. Introduksjonskurs 1, våren 2021

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer. (35 t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer (24 t).
Kurset er et introduksjonskurs for LIS i ny spesialistutdanning i Barnesykdommer. Kurset taes det første året som LIS i Barnesykdommer.

LÆRINGSMÅL

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.


Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Akutt pediatri

Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehudrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (menigitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)

Praktiske ferdigheter

Ped-015 (pvk, IO tilgang)
Ped-017 (lumbalpunksjon)
Ped-019 (NVK)
Ped-022 (Blærekat/punksjon)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-028 (EKG- tolkning)


Allergologi og lungesykdommer

Ped-035 (Astma- akuttbehandling)

Barnekirurgiske tilstander

Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)

Endokrinologi

Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)

Gastroenterologi

Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Ped-070 (diare, dehydrering)

Hematologi

Ped- 079 (ITP)

Malign sykdom

Ped-083 (inital beh ved mistenkt malignitet)
Ped-084 (akuttonkologi)
Ped-087 (Neotropen feber, Transfusjon)

Infeksjoner

Ped-087 (ukompliserte inf. sykdommer)
Ped-088 ( Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt, LVI, Septisk artritt, Hud?)

Immunologi/revmatologi

Ped-094 (akutte immunologiske sykd; HSP, Kawaz)

Kardiologi

Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-105 (Kardiale bilyder)
Ped- 106 ( Akutte arytmier)

Nefrologi

Ped-110 (urinveisinfeksjon)
Ped-111 (nefrotisk syndrom, glomeruloupatier)
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)

Neonatologi

Ped-120 (initial beh. ved fødsel, Apgar, indikasjon for innleggelse)
Ped-122 (resuscitering nyfødte, manuell luftveishåndtering, indikasjon for intubasjon/NVK)
Ped-123 (neonatal hypoglykemi)
Ped-124 (neonatal sepsis)
Ped-127 (neonatale kramper)
Ped-128 (perinatal asfyksi; initial behandling, hypotermibeh)
Ped-130 (neonatal ikterus)
Ped-131 (pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS,( -BPD) Respirasjonsstøtte)

Nevrologi

Ped-137 (nevr. us)
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)

Sosialpediatri

Ped-148 (fysisk, psykisk,seksuell overgrep)
Ped-149 (abusive head trauma)
Ped-151 (Regelverk, utredning, dokumentasjon, meldeplikt)

Intoksikasjoner

Ped-156 ( symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)
Ped-157 ( ")

Legemidler

Ped-160 (adm, prinsipper, ulikheter i kinetikk/dynamitt, prinsipper for administrasjon, kontraoindik.)
Ped-161 (oppslagsverk).

KURSAVGIFT

Kr 7.000,-

Kurs med lunsj/kaffe/te betales med et tillegg på kr 250 pr. dag.

Det tas forbehold om prisregulering iht. konsumprisindeksen.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 måneder før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

45

LITTERATUR

Relevante artikler og hand-outs deles ut i kursmappe til alle deltakerne.

KURSKOMITÈ

Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
Hildegunn Granslo (LIS)
Torbjørn Nag (Helse Midt)
Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

PROGRAM

Program digitalt kurs våren 2021.pdf

KONTAKTFant du det du lette etter?