Pediatri Kurs 1. Introduksjonskurs 1

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer. (35 t)
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i barnesykdommer. (24 t)

Læringsmål

Gi deltagerne konkrete råd om diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer og tilstander i barnealderen. I forelesninger legges det vekt på praktiske råd. Det vil også være kasuistikkbasert gruppearbeid. Demonstrasjon av vanlige undersøkelser som spirometri og prikktest samt behandling av eksem.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:
Akutt pediatri

Ped-007 (AHLR)
Ped-008 (anafylaksi)
Ped-009 (dehudrering, ketoacidose, elektrolytt-, sb-forstyrrelser)
Ped-010 (menigitt, sepsis)
Ped-011 (Kramper, redusert bevissthet)
Ped-012 (Akuttbeh respirasjons-, sirkulasjonssvikt)

Praktiske ferdigheter

Ped-015 (pvk, IO tilgang)
Ped-017 (lumbalpunksjon)
Ped-019 (NVK)
Ped-022 (Blærekat/punksjon)
Ped-024 (kunne anvende beh med svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP, high-flow)
Ped-025 (intubasjon)
Ped-028 (EKG- tolkning)

Allergologi og lungesykdommer

Ped-035 (Astma- akuttbehandling)

Barnekirurgiske tilstander

Ped-040 (akutt abdomen, invaginasjon)

Endokrinologi

Ped-052 (Nyoppdaget diabetes, ketoacidose)

Gastroenterologi

Ped-065 (GI-blødning)
Ped-068 (akutte/kroniske magesmerter)
Ped-070 (diare, dehydrering)

Hematologi

Ped- 079 (ITP)

Malign sykdom

Ped-083 (inital beh ved mistenkt malignitet)
Ped-084 (akuttonkologi)
Ped-087 (Neotropen feber, Transfusjon)

Infeksjoner

Ped-087 (ukompliserte inf. sykdommer)
Ped-088 ( Alv. infeksjoner; sepsis, meningitt, LVI, Septisk artritt, Hud?)

Immunologi/revmatologi

Ped-094 (akutte immunologiske sykd; HSP, Kawaz)

Kardiologi

Ped-101 (akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden; kardiomyopatier, infeksjoner/inflammasjon)
Ped-105 (Kardiale bilyder)
Ped- 106 ( Akutte arytmier)

Nefrologi

Ped-110 (urinveisinfeksjon)
Ped-111 (nefrotisk syndrom, glomeruloupatier)
Ped-112 (HUS)
Ped-115 (akutt nyresvikt)

Neonatologi

Ped-120 (initial beh. ved fødsel, Apgar, indikasjon for innleggelse)
Ped-122 (resuscitering nyfødte, manuell luftveishåndtering, indikasjon for intubasjon/NVK)
Ped-123 (neonatal hypoglykemi)
Ped-124 (neonatal sepsis)
Ped-127 (neonatale kramper)
Ped-128 (perinatal asfyksi; initial behandling, hypotermibeh)
Ped-130 (neonatal ikterus)
Ped-131 (pulmonal adaptasjonsforstyrrelse, RDS,( -BPD) Respirasjonsstøtte)

Nevrologi

Ped-137 (nevr. us)
Ped- 142 (epilepsi, status epilepticus)

Sosialpediatri

Ped-148 (fysisk, psykisk,seksuell overgrep)
Ped-149 (abusive head trauma)
Ped-151 (Regelverk, utredning, dokumentasjon, meldeplikt)

Intoksikasjoner

Ped-156 ( symptomatisk beh ved akutte intoksikasjoner)
Ped-157 ( ”)

Legemidler

Ped-160 (adm, prinsipper, ulikheter i kinetikk/dynamitt, prinsipper for administrasjon, kontraoindik.)
Ped-161 (oppslagsverk).

Kursavgift

Kr 7300,-

Kurs med lunsj/kaffe/te betales med et tillegg på kr 250 pr. dag.

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 3 mnd før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller fullfører kurset.

Deltakere

45

Litteratur

Relavante artikler og hand-outs deles ut i kursmappe til alle deltakerne.

Kurskomite

Lene Nymo Trulsen (kursleder, Helse Nord)
Hildegunn Granslo (LIS)
Torbjørn Nag (Helse Midt)
Ole Zimmer (Helse Sør-Øst)
Anders Batman Mjelle (Helse Vest)

Annen informasjon

Kurset heter Introkurs 1 - Akutt pediatri i ny spesialistutdanning. Kurset bygger på kurs i Praktisk pediatri i gammels spesialistutdanning. Kurset er utvidet fra 24 timer til 35 timer.

Program  (kan komme endringer)

Mandag 15. november

09.00 Velkommen. Orientering om kurset.
09.15 Akutt sykt barn. (PED 007, 012).

10.00 Pause.

10.15 Nyfødtresusicitering (inkl. asfyksi). (PED 120, 122, 128).
11.00 Pustebesvær hos nyfødte. (PED 012, 131).

11.30 Lunsj.

12.15 Vanlige nyfødtproblemstillinger på vakt. (PED 123, 127, 130).
13.00 Infeksjoner hos nyfødte (PED 124, 087).

13.15 Pause

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 40 min. hver stasjon.

1. Luftveishåndtering/mottak av nyfødt (PED 012, 122).
2. Luftveishåndtering/mottak av større barn (PED 012)
3. PVK og IO tilgang. Infusjonssett (PED 015).
4. Forberedelse til mottak "Hva gjør vi når den dårlige pasienten er meldt?"
5. Blærekat/punksjon. (PED 022),

16.30 Slutt

20.00 Sosialt på kvelden.

Tirsdag 16. november

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Praktisk lungefysiologi.

09.15 Pause.

09.30 Luftveisinfeksjoner. (PED 087, 088).

10.30 Pause.

10.45 Antibiotika og mikrobiologi (oversiktsforelesning). (PED 087, 088). Claus Klingenberg.
11.15 Akutt astma (PED 012, 035).

11.45 Lunsj.

12.30 Anafylaksi (PED 008)
12.50 Non-invasiv resp.støtte nyfødt (PED 024, 131).
13.10. Non-invasiv resp.støtte (PED 024)

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 30 - 40 min. hver stasjon.

1. Inhalasjonsbehandling (PED 035).
2. Non-invasiv pustestøtte, nyfødt. (PED 024, 122, 131).
3. Non-invasiv pustestøtte, stor barn. (PED 024).
4. Spinalpunksjon.
5. Mikrobiologisk prøvetaking + Venepunksjon. (PED 016).

16.30 Slutt

Onsdag 17. november

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Akutt kardiologi. (PED 101, 102, 105, 106).

09.30 Pause.

09.45 Gastroenteritt og dehydrering. (PED 009, 070).
10.15 Sepsis og septisk sjokk. (PED 010, 087, 088).

10.45 Pause.

11.00 Urinveisinfeksjoner. (PED 110, 087).
11.30 Akutte nyresykdommer. (PED 109, 111, 112, 115).

12.00 Lunsj.

12.45 Elektrolyttforstyrrelser, syrebase-forstyrrelser (PED 009, 054).
13.15 Hjertestans. AHLR barn. (PED 007, 012, 052).

13.30 Praktisk trening (FOSS). Ca. 40 min. hver stasjon.

1. AHLR nyfødt. (PED 007, 122)
2. AHLR større barn. (PED 007, 012)
4. NVK. (PED 019).
5. Intubasjon (PED 025).

17.30 Slutt.

Torsdag 18. november

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Akutt revmatologi (PED 088, 094). 
09.20 Barnemishandling - inkl. traumatiske hodeskader < 1 år. (PED 148, 149, 151) Marianne Nordhov.

10.00 Pause.

10.15 Kramper hos barn. (DD og akuttbehandling). (PED 011, 142).
11.00 CNS-infeksjoner. (PED 010, 087, 088).

11.30 Lunsj.

12.15 Akutte magesmerter. (PED 040, 065?, 068, 069).
12.45 Akutt hematologi. (PED 079, 083, 086).

13.15 Pause.

13.30 Akutt onkologi. (PED 084).
14.00 Kasuistikker og gruppeoppgaver. Gjennomgang i plenum.

16.30 Slutt.

Fredag 19. november

08.30 Oppsummering fra dagen før.
08.45 Diabetisk ketoacidose, nyoppdaget diabetes. (PED 009, 052).

09.45 Pause.

10.00 Akutte barnekirurgiske tilstander. (PED 039, 065).

10.45 Pause.

11.00 Radiologi for barneleger på vakt.

11.45 Lunsj.

12.30 Akutte intoksikasjoner. (PED 156, 157).
13.00 Legemidler til barn, smertelindring. (PED 160, 161).
13.30 Kursprøve og evaluering.

14.00 Slutt.


Fant du det du lette etter?