Parasittologi (INF, MMB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i infeksjonssykdommer og medisinsk mikrobiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Læringsmål

Kunnskap om de viktigste humanpatogene parasittsykdommene og hvordan disse diagnostiseres (malaria, schistosomiasis, leishmaniasis, ekkinokokkose, trypanosomiasis, tarmprotozoer, helmintoser inkl. filarioser, samt noe om sjeldne parasittsykdommene). Trening i praktisk mikrobiologisk parasittologidiagnostikk og kunnskap om andre diagnostiske metoder (hurtigtester, serologi, billeddiagnostikk og molekylærgenetisk diagnostikk).

Læringsmål

Basiskompetanse
INF-001 Infeksjoner - diagnostikk, behandling og oppfølging
INF-002 Interaksjoner – mikrober og vert
INF-004 Feber, ukjent årsak 
Seksuelt overførbare sykdommer
INF-021 Diagnostiske metoder, prøvetaking og tolkning av prøvesvar
Importsykdommer
INF-023 Epidemiologi, klinisk vurdering, diagnostikk, behandling og isolasjon
INF-024 Særlig farlige infeksjonssykdommer
INF-025 Epidemiologi, forebygging av smittsomme sykdommer under reise
INF-037 Infeksjonssykdommers globale utbredelse og pågående utbrudd
Antimikrobiell behandling
INF-031 Antimikrobiell profylakse
INF-033 Antimikrobielle legemidler – indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjonsutfordringer 
Epidemiologi
INF-038 Smittsomme sykdommer - melderutiner
Smittevern
INF-040 Smittsomme sykdommer – risiko for smittespredning
INF-042 Isolasjonsrutiner og tiltak for å hindre smittespredning
Mikrobiologi
INF-045 Immunsvekkede pasienter – mikrober som kan føre til infeksjoner
INF-046 Prøvetaking og valg av transportmedium
INF-047 Kliniske mikrobiologiske identifikasjonsmetoder, resistensbestemmelse og diagnostikk
INF-048 Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk
INF-049 Mikrobiologiske funn – klinisk relevans, antimikrobiell behandling og sykehushygiene
INF-050 Mikrobiologiske svar
Parasittologi
MMB-067 Parasittinfeksjoner
MMB-068 Feces-preparat og blodutstryk. Molekylærbiologiske og immunologiske tester
MMB-070 Parasittologisk diagnostikk - veilede i metoder
MMB-071 Prøvemateriale og analyse
MMB-072 Konsentrering og forbehandling av prøver
MMB-073 Parasittologiske henvisningslaboratorier

Kursavgift

NOK 7950,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 25 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Frank O. Pettersen, Regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer

Litteratur

  • Nabarro L, et al., Peter’s Atlas of Tropical Medicine and Parasitology. Elsevier. 7. utgave, 2018, pocketbok ISBN 9780702040610, eBok ISBN 9780702050404
  • Leventhal R, Russel FC. Medical parasitology: A Self-Instructional Text. F.A.Davis, 7. utgave, 2020, pocketbok ISBN-13: 9780803675797
  • Beeching N, Gill G: Tropical Medicine Lecture notes, Wiley Blackwell, 7. utgave, 2014, pocketbook ISBN 9780470658536 eBok ISBN 9781118734568
  • www.cdc.gov/

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?