Palliasjon og smertebehandling

Kurs, 13.11.2019-15.11.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (21t) for LIS i Onkologi
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
13.11.2019-15.11.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl.08:45 - avsluttes fredag kl.15
Sted
Oslo Ullevål, Søsterhjemmet bygg 2.
13.11.19 Rom 3054, 3 etg inngang 2A
14.11.19 og 15.11.19 Rom 3806, 3 etg inngang 2A.
 
Arrangør
Regut Helse Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema NB! Spør oss om ledige plasser 

Målgruppe

Vigfritt kurs (21t) for LIS i Anestesiologi; Blodsykdommer; Fordøyelsessykdommer; Fysikalsk medisin og rehabilitering; Fødselshjelp og kvinnesykdommer; Gastroenterologisk kirurgi; Generell kirurgi; Geriatri; Hjertesykdommer; Lungesykdommer; Indremedisin; Nevrokirurgi; Nevrologi; Nyresykdommer; Urologi; Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling. Konf. vedlagte Læringsutbytte for kurset.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Nina Aass, Avd. for kreftbehandling, OUS
Kontakt person: Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Cathrine Elshaug tlf.23026684

Program

Dag 1 Onsdag 13. november 2019
Kl. 08.45 Registrering m/kaffe/te
Kl. 09.00 – 09.10 Nina Aass: Velkommen
Kl. 09.10 – 09.50 Jon Håvard Loge: Hva er palliasjon?
Kl. 09.50 – 10.00 Pause
Kl. 10.00 – 10.40 Jon Håvard Loge: Kartlegging av symptomer og funksjoner
Kl. 10.50 – 12.50 Hilde Roaldset: Diagnostikk og behandling av smerter
(Innlagt pauser)

Kl. 12.50 – 13.35 Lunsj

Kl. 13.35 – 14.25 Nina Aass: Generelle retningslinjer for tumorrettet behandling til palliative pasienter
Kl. 14.25 – 14.40 Pause
Kl. 14.40 – 15.25 Reidun Førde: Begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende
Kl. 15.25 – 15.35 Pause
Kl. 15.35 – 16.35 Nina Aass: Øyeblikkelig hjelp-tilstander i palliasjon
 
Dag 2 Torsdag 14. november 2019
 Kl. 08.30 – 09.15 Sissel Harlo: Trygderettigheter for kreftpasienter
Kl. 09.15 – 09.25 Pause
Kl. 09.25 – 10.05 Margrete Kasbo: Refusjonsordninger knyttet til medikamenter og behandlingshjelpemidler
Kl. 10.05 – 10.15 Pause
Kl. 10.15 – 11.05 Anne Kvikstad: Diagnostikk og behandling av symptomer
fra GI-traktus sett fra en onkologs side
Kl. 11.05 – 11.15 Pause
Kl. 11.15 – 12.15 Hartwig Koerner: Diagnostikk og behandling av symptomer
fra GI-traktus sett fra en gastrokirurgs side

Kl. 12.15 – 13.15 Lunsj

Kl. 13.15 – 14.15 Foredragsholder: Ernæring og væskebehandling
Kl. 14.15 – 14.30 Pause
Kl. 14.30 – 15.30 Ørnulf Paulsen: Diagnostikk og behandling av dyspné og andre
symptomer fra luftveiene
Kl. 15.30 – 15.40 Avslutning – oppsummering dag

Dag 3 Fredag 15. november 2019
Kl. 08.30 – 09.20 Are Normann: Behandling i terminalfasen 
Kl. 09.20 – 09.30 Pause
Kl. 09.30 – 10.10 Anne Kari Knudsen: Ivaretakelse av pårørende 
Kl. 10.10 – 10.20 Pause
Kl. 10.20 – 11.05 Esten Nakken: Palliativ strålebehandling 
Kl. 11.05– 11.10 Pause
Kl. 11.10 – 11.55 Jon Håvard Loge: Kommunikasjonsmessige utfordringer

Kl. 11.55 – 12.45 Lunsj

Kl. 12.45 – 13.45 Jon Håvard Loge: Diagnostikk og behandling av psykiske symptomer og psykiatriske tilstander 
Kl. 13.45 – 13.55 Pause
Kl. 13.55 – 14.50 Kursprøve
Kl. 14.50 – 15.00 Avslutning og evaluering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.