Palliasjon og smertebehandling

Ny ordning: Anbefalt kurs i Onkologi, Anestesiologi og Nevrologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (30t) for LIS i Onkologi, Anestesiologi

Læringsmål

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling. Konf. vedlagte Læringsutbytte for kurset.

Kursavgift

NOK 5000,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Nina Aass, Avd. for kreftbehandling, OUS
Kontakt person: Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling v/Cathrine Elshaug tlf.23026684

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?