Øsofagus/ventrikkel/fedme

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Gastroenterologisk kirurgi

Annen informasjon

Kurset arrangeres digitalt. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset.

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv

Kurskomite

Dag Hoem (kursleder) , Tien Pham

Pris

5000,- (med forbehold om indeksregulering)

Antall deltakere

50

Program (med forbehold om endringer)

Mandag
10:00 Åpning. Kursleder

Øsofagus
10:10 Fysiologi, pH måling, manometri. 
10:40 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt, diagnostikk og medisinsk behandling
11:10 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt/hiatushernier, kirurgisk behandling.  
11:30 Kasuistikker

12:00 Lunsj

13:00 Achalasi utredning og medisinsk behandling.
13:20 Achalasi, kirurgisk behandling. 
13:35 Divertikler, perforasjon, fremmedlegemer. 
14:05 Pause 
14:20 Øsofagusvaricer/portal hypertensjon: Oversikt og kirurgisk behandling
14:50 Øsofagusvaricer: Endoskopisk behandling
15:15 TIPS
15:30 Kasuistikker
16:00 Slutt

Tirsdag
09:00 Barrets øsofagus, patologi 
09:15 Barretts øsofagus, behandling og kontroll 
09:30 Øsofaguscancer, epidemiologi 
09:45 Øsofaguscancer, EUS-diagnostikk og staging. 
10:05 Øsofaguscancer, onkologisk behandling.
10:30 Øsofagusstenter 
10:50 Pause
11:10 Øsofaguscancer/dysplasi (EMR/ESR/RFA). 
11:30 Øsofaguscancer, kirurgisk behandling. 

12:10 Lunsj

13:00 Kasuistikker

Ventrikkel/duodenum
13:30 Ulcussykdom og gastritt. Ulcusblødning, medikamentell og endoskopisk behandling
14:00 Ulcusblødning, coiling. 
14:20 Ulcussykdom og ulcusblødning, kirurgisk behandling 
14:40 Pause
14:55 Kasuistikker
15:30 (TBA)
 
16:00 Slutt for dagen

Onsdag
08:30 Ventrikkelcancer, epidemiologi/etiologi/diagnostikk/behandling/palliasjon 
09:45 Ventrikkelcancer, onkologisk behandling (neoadj./adj./stenting). 
10:15 Pause 
10:30 GIST 
10:50 Kasuistikker

Adipositas
11:20 Adipositas, etiologi og epidemiologi 
11:40 Preoperativ utredning og evaluering 

12:00 Lunsj
 
13:00 Kirurgiske teknikker 
13:30 Komplikasjoner på kort og lang sikt 
14:00 Langtids resultater.  
14:15 Kasuistikker
14:45 Pause
15:00 Evaluering
15:10 Kursprøve
 
16:00 Slutt

Fant du det du lette etter?