Øsofagus/ventrikkel/fedme

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv

Kurskomite

Dag Hoem (kursleder) , Tien Pham

Pris

5000,- (med forbehold om indeksregulering)

Antall deltakere

50

Program

Mandag
10:00 Åpning. Kursleder

Øsofagus
10:10 Fysiologi, pH måling, manometri. 
10:40 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt, diagnostikk og medisinsk behandling
11:10 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt/hiatushernier, kirurgisk behandling.  
11:30 Kasuistikker

12:00 Lunsj

13:00 Achalasi utredning og medisinsk behandling.
13:20 Achalasi, kirurgisk behandling. 
13:35 Divertikler, perforasjon, fremmedlegemer. 
14:05 Pause 
14:20 Øsofagusvaricer/portal hypertensjon: Oversikt og kirurgisk behandling
14:50 Øsofagusvaricer: Endoskopisk behandling
15:15 TIPS
15:30 Kasuistikker
16:00 Slutt

Tirsdag
09:00 Barrets øsofagus, patologi 
09:15 Barretts øsofagus, behandling og kontroll 
09:30 Øsofaguscancer, epidemiologi 
09:45 Øsofaguscancer, EUS-diagnostikk og staging. 
10:05 Øsofaguscancer, onkologisk behandling.
10:30 Øsofagusstenter 
10:50 Pause
11:10 Øsofaguscancer/dysplasi (EMR/ESR/RFA). 
11:30 Øsofaguscancer, kirurgisk behandling. 

12:10 Lunsj

13:00 Kasuistikker

Ventrikkel/duodenum
13:30 Ulcussykdom og gastritt. Ulcusblødning, medikamentell og endoskopisk behandling
14:00 Ulcusblødning, coiling. 
14:20 Ulcussykdom og ulcusblødning, kirurgisk behandling 
14:40 Pause
14:55 Kasuistikker
15:30 (TBA)
 
16:00 Slutt for dagen

Onsdag
08:30 Ventrikkelcancer, epidemiologi/etiologi/diagnostikk/behandling/palliasjon 
09:45 Ventrikkelcancer, onkologisk behandling (neoadj./adj./stenting). 
10:15 Pause 
10:30 GIST 
10:50 Kasuistikker

Adipositas
11:20 Adipositas, etiologi og epidemiologi 
11:40 Preoperativ utredning og evaluering 

12:00 Lunsj
 
13:00 Kirurgiske teknikker 
13:30 Komplikasjoner på kort og lang sikt 
14:00 Langtids resultater.  
14:15 Kasuistikker
14:45 Pause
15:00 Evaluering
15:10 Kursprøve
 
16:00 Slutt

Fant du det du lette etter?