Øsofagus, ventrikkel og duodenum

Kurs, 14.10.2019-16.10.2019, Nord

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fordøyelsessykdommer og Gastroenterologisk kirurgi.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Fordøyelsessykdommer(14 t) og Gastroenterologisk kirurgi (14 t)

Når og hvor

Dato
14.10.2019-16.10.2019 
Klokkeslett
11:00-12:00 Mandag 14.10.19 kl. 11.00 - Onsdag 16.10.19 kl. 12.00
Sted
Universitetetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.
Klinikkrom B (A2.533), Plan 5,
Breivika, Tromsø.
 
Arrangør
RegUt Nord
 
Mer informasjon
Påmelding her Fortsatt ledige plasser. 

Læringsmål

Gi deltagerne et innblikk i moderne medisinske og kirurgiske prinsipper for diagnostikk og behandling av gastrointestinale lidelser.

Forskriftsfestede læringsmål knyttet opp mot kurset:
FOR-018, FOR-027 til FOR-029FOR-036, FOR-038 til FOR-046, FOR-048.
GAK-039 til GAK-044, GAK-046 til  GAK-048, GAK-050.

Kursavgift

Kr 5.000,-.

Deltagere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak, eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Kurs med lunsj, kaffe/te og pauseservering betales med et tillegg på kr 250,- pr. dag.

Deltagere

70

Kurskomitè

Jørn Kjæve (kursleder). Kim Mortensen. Jan Magnus Kvamme. Rasmus Goll.

Andre opplysninger

Kursprøve. Multiple Choice.

Program

Mandag 14. oktober
Øsofagus

11.00 Åpning av kursleder
11.15 Motilitetsforstyrrelser i øsofagus. Achalasi og divertikler. Utredning og behandling. Medikamentell og kirurgisk. Rasmus Goll, Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø. Christian Rushfeldt, Gastrokirugisk avdeling, UNN Tromsø.
12.00 Gastroøsofagal refluks. Sure oppstøt og alvorlig sykdom? Har kirurgi noen rolle og hva med paraøsofagale hernier. Eirik Aahlin, Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø.

12.30 Lunsj.

13.15 Utredning behandling og oppfølging av dysplasi i øsofagus. Christian Rushfeldt. Jan Magnus Kvamme, Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø.
13.45 Eosinofil øsofagitt. Vanskelig diagnose? Behandling. Rasmus Goll.
14.15 Behandling av øsofaguvaricer. Rasmus Goll.

14.45 Pause.

15.00 Øvre endoskopi. Diagnostikk og behandling av strikturer, fistler, perforasjoner, fremmedlegemer og etseskader. Christian Rushfeldt. Jan Magnus Kvamme.

16.00 Slutt

Tirsdag 15. oktober
Øsofagus og ventrikkel

09.00 Epidemiologi og patofysiologi ved cancer øsofagus og cancer ventriculi. Jørn Kjæve, Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø.
09.30 Genetiske og molekylærbiologiske faktorer i klassifikasjon av cancer øsofagi og cancer venetriculi. Implikasjoner for behandling. Kreftavdelingen, OUS. Kreftavdelingen, UNN Tromsø. Eirik Aahlin, Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø.

10.15 Pause

10.30 Utredning og behandling av CA øsofagi med kurativ intensjon. Neo Res 1 og 2. Eirik Aahlin. Helge Stenvold, Kreftavdelingen; UNN Tromsø.
11.15 Palliativ behandling av ca øsofagi. Hva med residiv? Helge Stenvold.
11.45 Oppfølging av øsofagusreseksjon. Jørn Kjæve

12.00 Lunsj.

12.45 Diagnostikk, behandling og oppfølging av dysplasi, adenomer og polypper i ventrikkel og duodenum. Christian Rushfeldt. Rasmus Goll.
13.15 Ulcus ventriculi og ulcus duodeni. Behandling og oppfølging. Hva med HP? Risiko for cancer? Rasmus Goll.

13.45 Pause.

14.00 Det kompliserte ulcus: Blødning, perforasjon og obstruksjon. Christian Rushfeldt.
14.15 Utredning og behandling av ca ventriculi. Linn Såve Nymo, Gastroenterologisk avdeling, UNN Tromsø. Helge Stenvold.
14.45 Bruk av forskjellige behandlingsmodaliteter ved andre maligne svulster i ventrikkel. Endoskopi, laparoskopi og laparotomi. Betydningen av preoperativ evaluering. Eirik Aahlin. Christian Rushfeldt.
15.15 EUS ved tilstander i Ø+V+D. Jan Magnus Kvamme.
15.45 Kasuistikk. Christian Rushfeldt.

16.00 Slutt.

Onsdag 16. oktober
Ventrikkel og adipositaskirurgi

09.00 Funksjonell dyspepsi. Jan Magnus Kvamme.
09.30 Dysmotilitet og intervensjon i ventrikkel. Christian Rushfeldt. Rasmus Goll.
10.15 Palliativ avlastning av ventrikkel. Christian Rushfeldt.
10.30 Sykelig overvekt. Utredning, behandling og oppfølging. Torunn Nesvold, Nordlandssykehuset, Bodø.
11.15 Kursprøve.

12.00 Slutt. Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.