Øsofagus/ ventrikkel/ fedme

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Gastroenterologisk kirurgi

Læringsutbytte-beskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv.

Antall deltakere

Maks 24 deltakere

Kursavgift

5000,- uten lunsj (med forbehold om indeksregulering)

Litteratur

Textbook ofSurgery. The Biological Basis of Moderen Surgical Practice. 19. utgave 2012. Boken gir en bred og oversitklig innføring i kursets faginnhold.

Kurskomite

Professor Egil Johnson, Gastro- og barnekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål (kursleder).
Seksjonsoverlege Hans-Olaf Johannessen, Gastro og barnekirurgisk avdeling, OUS, Ullevål.
Overlege Tom Mala, Gastro- og barnekirurgisk avdeling, OUS, Ullevål og Aker.
Seksjonsoverlege Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, OUS, Ullevål.

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av kasuistikker i diskusjon med kursdeltagerne. Kurset avsluttes med obligatorisk skriftlig eksamensprøve av typen flervalgsvar (multiple choice). Det stilles krav til kvaliteten på prøvebesvarelsen for å få kursbevis.

Program

Under utarbeidelseFant du det du lette etter?