Øsofagus- og ventrikkelsykdommer og adipositaskirurgi

Kurs , 24.04.2019-26.04.2019 , Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Gastroenterologisk kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21t)
For valgfrie kurs, se under.

Når og hvor

Dato
24.04.2019-26.04.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl. 10.00 - avsluttes fredag kl.16.00
Sted
Oslo, Ullevål sykehus, Laboratoriebygget (bygg 25), Rødt auditorium, 1 etasje
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontakt
 
Mer informasjon
Meld deg på Påmeldingsfrist 15.02.2019 

Målgruppe

Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Kurset er obligatorisk for leger i spesialisering for grenspesialiteten gastroenterologisk kirurgi. Det forutsettes at kursdeltakerne har full tjenestefrihet i kursperioden.

Valgfritt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi (21t).

Læringsmål

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv.

Kursavgift

5000,- (uten lunsj)

Deltakere som ikke er ansatt i helseforetak eller foretak/institusjon med driftsavtale med regionale helseforetak eller helseforetak eid av disse, betaler dobbel kursavgift.

Deltakere

Maks 30

Litteratur

Textbook of Surgery. The Biological Basis of Moderen Surgical Practice. 19. utgave 2012. Boken gir en bred og oversitklig innføring i kursets faginnhold.

Kurskomite

 

Professor Egil Johnson, Gastro- og barnekirurgisk avdeling, Oslo Universitetssykehus  (OUS), Ullevål (kursleder).
Seksjonsoverlege Hans-Olaf Johannessen, Gastro og barnekirurgisk avdeling, OUS, Ullevål.
Overlege Tom Mala, Gastro- og barnekirurgisk avdeling, OUS, Ullevål og Aker.
Seksjonsoverlege Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, OUS, Ullevål. 

Andre opplysninger

 

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av kasuistikker i diskusjon med kursdeltagerne. Kurset avsluttes med obligatorisk skriftlig eksamensprøve av typen flervalgsvar (multiple choice). Det stilles krav til kvaliteten på prøvebesvarelsen for å få kursbevis.

Program


Onsdag 24.04.2019

1000-1010 Åpning (Egil Johnson).

Øsofagus
1010-1040 Fysiologi, pH måling, manometri. 
(Overlege Olav Sandstad, Gastromedisinsk avd., Ullevål)
1040-1100 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt, diagnostikk og medisinsk behandling. 
(Olav Sandstad)

1100-1130 Gastroøsofageal refluks/øsofagitt/hiatushernier, kirurgisk behandling. 
(Overlege Jorunn Skattum, Gastro- og barnekirurgisk avd., Ullevål)

1130-1200 Kasuistikker.

1200 - 1300 Lunsj.

1300-1320 Achalasi utredning og medisinsk behandling. (Olav Sandstad)
1320-1340 Achalasi, Kirurgisk behandling/POEM. (Jorunn Skattum)
1340-1410 Perforasjon, fremmedlegemer, divertikler.
(Egil Johnson, Gastro- og barnekirurgisk avd., OUS, Ullevål)
1410-1425 Pause.
 1425-1450 Øsofagusvaricer, medikamentell og endoskopisk behandling. 
(Overlege John Willy Haukeland, Gastromedisinsk avd., Ullevål)
1450-1510 Øsofagusvaricer,TIPS. 
(Overlege Thijs Hagen, Hjerte- og karradiologisk avd., Ullevål)
1510-1530 Øsofagusvaricer, kirurgisk behandling (portovenøs bypass/transplantasjon). 
(Seksjonsoverlege Pål-Dag Line,Transplantasjonsenheten, Rikshospitalet)
1530-1600 Kasuistikker. 
 
Torsdag 25. 04.2019
Øsofagus
0900-0915 Barrets øsofagus, patologi. 
(Professor Else Marit Løberg, Patologisk anatomisk avd., Ullevål)
0915-0930 Barretts øsofagus, behandling og kontroll. 
(Seksjonsoverlege Truls Hauge, Gastromedisinsk avd., Ullevål)
0930-0945 Øsofaguscancer, epidemiologi.
(Seksjonsoverlege Hans-Olaf Johannessen, Gastro- og barnekirurgisk avd,
Ullevål)
0945-1005 Øsofaguscancer, EUS-diagnostikk og staging. (Truls Hauge)
1005-1035 Øsofaguscancer, onkologisk behandling (neoadj./adj./stenting).
(Overlege Ghazwan Al-Haidari, Kreftavdelingen, Ullevål) 
1035- 1050 Pause.
1050- 1115 Øsofaguscancer/dysplasi (ER/RFA). (Truls Hauge)
1115-1200 Øsofaguscancer, kirurgisk behandling. (Hans-Olaf Johannessen)

1200-1300 Lunsj.

1300-1330 Kasuistikker.

Ventrikkel/duodenum
1330-1400 Ulcublødning, endoskopisk og medikamentell behandling.
(Overlege Bjørn Hofstad, Gastromedisinsk avd., Ullevål)
1400-1420 Ulcusblødning, coiling. 
(Overlege Elin Thorsen, Gastro- og barnekir. avd., OUS, Ullevål)
1420-1440 Ulcussykdom og ulcusblødning
(Overlege Dag T. Frøland, gastro- og barnekirurgisk avd. OUS, Ullevål
1440-1455 Pause
1455-1530 Kasuistikker.

Varia.
1530-1600 Funksjonelle lidelser i øvre GI-tractus.
(Professor Arnold Berstad, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen)
 
Fredag 26.04.2019
Møteleder ventrikkel: Egil Johnson

0830-0900 Ventrikkelcancer, epidemiologi/etiologi/diagnostikk.
 (Egil Johnson)
0900-0945 Ventrikkelcancer, kirurgisk behandling. 
(Professor Ola Røkke, Avd. for gastrokirurgi, Ahus)
0945-1015 Ventrikkelcancer, onkologisk behandling (neoadj./adj./stenting). 
(Ghazwan Al-Haidari)
 1015-1030 Pause.
1030-1050 GIST 
(Overlege Toto Hølmebakk, Avd. for gastro- og abdominalkirurgi OUS,
Radiumhospitalet)
1050-1120 Kasuistikker.

Adipositas
Møteleder adipositas: Tom Mala
1120-1140 Adipositas, etiologi og epidemiologi. 
(Lege og stipendiat Ingvild Høgestøl, Senter for sykelig overvekt i Helse-sørøst, OUS)
 1140-1200 Rasjonale for fedmekirurgi og preoperativ utredning og evaluering.
(Overlege Kari Anne Sveen, Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS, Aker)

1200-1300 Lunsj.

1300-1330 Kirurgiske teknikker.
(Overlege Torgeir Søvik, Senter for sykelig overvekt Helse Sør-Øst, OUS)
1330-1400 Komplikasjoner på kort og lang sikt.
(Overlege Tom Mala, Senter for sykelig overvekt Helse Sør-Øst, OUS og Gastro- og barnekir. avd., Ullevål)
1400-1415 Langtids resultater.
(Lege og stipendiat Ingvild Høgestøl, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, OUS).
1415-1445 Kasuistikker.
1445-1500 Pause. 
1500-1510 Evaluering.
1510-1600 Kursprøve.
1600 Slutt.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.