Ortopediske og tekniske hjelpemidler. Førerkort og amputasjoner.

Kurs, 11.09.2019-13.09.2019, Sør-øst

Ny ordning: Anbefalt kurs i Fysikalsk medisin og rehabilitering.
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering (20t).
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Når og hvor

Dato
11.09.2019-13.09.2019 
Klokkeslett
Kursstart onsdag kl 10 - avsluttes fredag kl 14:15
Sted
Scandic Hotel Bystranda,
Kristiansand
 
Arrangør
RegUt Sør-Øst
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmeldingsskjema Påmeldingsfrist 15.07.2019 (Spør oss om ledige plasser) 

Målgruppe

Valgfritt kurs (20t) for LIS i Fysikalsk medisin og rehabilitering; Ortopedisk kirurgi; Revmatologi; Allmennmedisin; Nevrologi.

Læringsmål

FMR-008 Selvstendig kunne utøve rollen som sakkyndig i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til gjeldende regelverk og lovgivning
FMR-010 Selvstendig kunne utføre førerkortvurderinger, individuelt og tverrfaglig
FMR-012 Kjenne til regelverk for hjelpemidler og tilpasning av bolig.
FMR-013 Kjenne til relevante offentlige stønadsordninger
FMR-021 Selvstendig kunne vurdere behov for og ha kunnskap om utprøving av fysiske og kognitive hjelpemidler
FMR-056 Selvstendig kunne vurdere indikasjonene for bruk av ortoser og andre ortopediske hjelpemidler samt å ha god kunnskap om gjeldende regelverk for refusjon.
FMR-100 Ha god kunnskap om rehabilitering ved amputasjoner, forutsetninger for bruk av proteser, protesetilpasning og protesebruk
FMR-101 Selvstendig kunne vurdere og behandle de vanligste komplikasjoner ved amputasjoner og protesebruk

Kursavgift

NOK 5750,- (med lunsj)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Reinhild Lange (kursleder), avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, SSHF
Kjersti Widding, AFR, SSHF
Arild Kjetså, AFR, SSHF

Litteratur

https://tjenester.nav.no/nav-sok/1&language=no&ord=ortopediske+hjelpemidler

https://www.researchgate.net/publication/264291811_Dutch_evidence-based_guidelines_for_amputation_and_prosthetics_of_the_lower_extremity_Amputation_surgery_and_postoperative_management_Part_1

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0309364614542725

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/hjelpemiddelsentralen--359477

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298?q=førerkort

Andre opplysninger

NB! Dersom du trenger overnatting, ta direkte kontakt med hotellet for avtalepris med RegUt. Booking kode: Promo1290

Program

Dag 1: Kl. 10.00 – 17.00 Rehabiliteringsprinsipper - hjelpemidler
Dag 2: Kl. 08.30 - 16.00 Benamputasjoner – ganganalyse og biodynamikk – armamputasjoner
Dag 3: Kl. 08.30 – 14.15 Ortopediske hjelpemidler – førerkort/tilpasning bil – kursprøve

DAG 1: Møteleder Reinhild Lange
 
10.00 Velkommen/prakt opplysninger; Reinhild Lange, kursleder, SSHF
10.10 Rehabilitering- målsetting/metoder; Sven Conradi spes FMR
Sunnaas Sykehus HF
10.30 Legens rolle som leder av tverrfaglig rehabiliteringsteam
Sven Condradi spes FMR Sunnaas Sykehus HF
11.15 Pause
11.40 Regler for formidling av ortopediske hjelpemidler LM 8,21,56
Reinhild Lange spes FMR, SSHF + Jørund Fjærbu ortopediingeniør Blatchford Krs
12.15 Brukerintervju: en bruker; Intervjuer Reinhild Lange spes FMR, SSHF
12.40 Regelverk for hjelpemidler og tilpasning av bolig LM 12
Marit Mjøbo spesialergoterapeut SSHF

13.00 Lunsj/utstilling «småhjelpemidler»
 
1400 -1700 Teoretisk del 45 min LM8,21,
 
Besøk hjelpemiddelsentralen
· Bevegelseshjelpemidler
· Kommunikasjonshjelpemidler
· hørselshjelpemidler
· synshjelpemidler
Gry Fagerfjord, Hjelpemiddelsentralen Agder, Kristiansand

DAG 2 Møteleder Arild Kjetså
 
08.30 Benamputasjon – epidemiologi, årsaker, nivå
Reinhild Lange, spes FMR, SSHF
08.50 Benamputasjon – det operative inngrepet
Kjartan Krogedal, ortoped, SSHF
09.35 Benamputasjon –rehabilitering (inkl. psykologiske aspekter/komplikasjoner/sår); Reinhild Lange, spes FMR, SSHF
10.20 Pause
10.40 Normal gange/ganganalyse
Jette Schack, fysioterpeut, PHD kandidat Oslomet
11.00 Prinsipper for oppbygging og tilpasning av ulike benproteser
Ortopediingeniør Sophies Minde,Oslo

11.45 Lunsj
 
12.45 Demonstrasjon proteser/spørsmål
Ortopediingeniør Sophies Minde evt i samarbeid med Blatchford Ortopedi Kristiansand
13.00 Biomekanikk ved bruk av benprotese
Jette Schack, fysioterapeut Oslomet+ Ortopediingeniør Sophies Minde (som ovenfor)
13.30 Brukersamtale benamputerte
3 brukere + tverrfaglig team 
14.15 Pause
14.30 Armamputasjon og armdysmeli. Rehabilitering
Kristin Østlie spes FMR, PhD, SIHF
15.15 Demonstrasjon av armproteser/ samtale med bruker
Kristin Østlie, spes FMR, PhD , SIHF
16.00 Slutt for dagen
 
DAG 3: Møteleder Kjersti Widding
 
08.30 Funksjonstrening kontra hjelpemidler LM 8,13
Ottar Berg spes FMR

08.50 Funksjonsforbedrende ortoser ved nevrolog lidelser inkl demonstrasjon LM 21,56; Ottar Berg spes FMR
10.00 Pause 
10.15 Førerkortforskriften og veileder i forhold til: LM10
· Kognitiv vurdering
· Nedsatt førlighet
· medikamenter

Saksbehandler/fylkeslege hos Fylkesmannen i Aust- Agder og Vest- Agder
 
Førerkortvurdering – utfordringer ved kognitiv svikt
Per Ola Rike Nevropsykolog PhD
Sunnaas Sykehus Hf

Rehabiliteringslegens rolle i førerkortvurdering
Gunn Siren Rike, spes
FMR, SSHF

11.45 Lunsj
 
12.30 Tilrettelegging i bil
Svenn Skogvoll, Bilsenter sørvest, NAV Rogaland

13.00 Panel: tverrfaglig samarbeid rundt førerkortvurdering, kasus, spørsmål fra salen
Lund, Rike PO, Næss og Rike GS + Skogvoll
13.25 Kursprøve
13.55 Innlevering av kursprøven
14.00-14.15 Avslutning 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.