Optikk og refraksjon uke 34

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Øyesykdommer (19 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Øyesykdommer

Læringsutbytte beskrivelse

Etter endt kurs skal deltagerne sitte igjen med en forståelse av optiske grunnprinsipper, og hvordan dette kan anvendes på øyet som optisk system. Deltagerne skal også ha fått en grunnleggende innføring i klinisk refraksjonering med hovedvekt på retinoskopi.

Kurskomite

Overlege Kjersti Standal Rasmussen, Øyeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus og optiker Lars Helge Glomnes, Øyeavdelingen Haukeland Universitetssykehus (kursledere).

Kursavgift

5 750,- inkludert obligatorisk dagpakke. Med forbehold om endringer.

Antall deltakere

6 eller 12, avhengig av smittesituasjonen

Andre opplysninger

Kursdeltagerne vil i god tid før kurset få tilsendt en oppgavesamling som skal løses hjemme.

Litteratur

2020-2021 Basic and Clinical Science Course (BCSC) Section 3: Clinical Optics. American Academy of Ophthalmology.
Nettsteder/gode videoer finnes bl.a. på:
http://www.youtube.com/watch?v=kAreDffuVCQ  

Program

Onsdag 25. august 2021:
09.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
12.00: Lunsj.
13.00: Optiske grunnprinsipper. Gjennomgang av oppgavesamling.
Brillestyrkemåling. Keratometri.
17.00: Slutt.
Om kvelden (ca. 19.30) sosialt samvær.

Torsdag 26. august 2021:
09.00: Retinoskopi.
12.00: Lunsj.
13.00: Retinoskopi.
15.30: Subjektiv refraksjonering - foropter.
17.00: Slutt.

Fredag 27. august 2021:
09.00: Kontaktlinser. Svaksynsoptikk. Gjennomgang av oppgavesamling. Subjektiv
refraksjonering.
12.00: Lunsj.
13.00: Brilleforskrivning. Kursprøve. Evaluering.
Ca. 15.00: Slutt

Fant du det du lette etter?